Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatiekaluston rekisteri

Kalustoyksikön käyttö Suomen rataverkolla edellyttää, että kalustoyksikkö on asianmukaisesti rekisteröity kalustorekisteriin.

Suomessa rekisteröidyn rautatiekaluston rekisterinä on Euroopan Rautatievirasto ERA:n (European Railway Acency) ylläpitämä European Vehicle Register EVR. https://evr.era.europa.eu/ (Ulkoinen linkki)

ERA on rekisterin ylläpitäjä, ja Liikenne ja viestintävirasto Traficom toimii EVR:ssä rekisteröintielimenä (RE). Asiakas tekee hakemuksen EVR- järjestelmässä, johon asiakkaalla tulee olla tunnukset. Traficom rekisteröi rautatiekalustoyksiköt asiakkaan hakemuksesta EVR:ään edellytyksellä, että rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Kalustoyksikön rekisteröinnistä ja kalustorekisteristä on säädetty (NVR-päätöksessä) (2007/756/EY, koonnos) (Ulkoinen linkki) sekä Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1614 (Ulkoinen linkki).

Kalustoyksikön käyttö Suomen rataverkolla edellyttää, että kalustoyksikkö on asianmukaisesti rekisteröity kalustorekisteriin. Kalustoyksikkö rekisteröidään sen käyttöalueen jäsenvaltion toimesta kalustorekisteriin, missä kalustoyksikkö on ensimmäisen kerran otettu käyttöön.

ERA ylläpitää yleiseurooppalaista kalustorekisteriä ja rekisteriin merkitään kalustoyksikkökohtaisesti tiedot:

-       Markkinoillesaattamisluvan tai käyttöönottoluvan saaneen kalustoyksikön omistajasta/ haltijasta

-       Kunnossapidosta vastaavasta yksiköstä (ECM)

-       Kaluston käyttöön liittyvistä koodatuista rajoituksista

-       Viittaukset kalustoyksikön markkinoillesaattamislupaan tai käyttöönottolupaan

Ennen EVRään rekisteröitymistä Asiakas hakee organisaatiotunnuksen OCR rekisteristä. Asiakkaalla tulee olla y-tunnus, jotta ERA:n organisaatiokoodia voi hakea.

OCR- rekisteri löytyy ERA:n rekisterit kotisivulta: https://www.era.europa.eu/registers_en#ocr (Ulkoinen linkki) 

Ohjeita ja linkki OCR-rekisteröitymiseen: https://srm-portal.powerappsportals.com/ (Ulkoinen linkki)

Tutustu aiheeseen liittyvään komission täytäntöönpanoasetukseen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1614&from=FI (Ulkoinen linkki)

Päivitetty