Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kalustoyksikölle tulee olla nimetty kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM) viimeistään siinä vaiheessa, kun kalusto merkitään kalustorekisteriin (EVR).

Kunnossapidosta vastaava yksikkö ei tarvitse ECM-sertifiointia, jos se kunnossapitää

  • ainoastaan rautatieliikenteen harjoittajan omassa liikennöinnissä käytettävää muuta kuin tavaravaunukalustoa (779/2019/EU, 3 artikla)
  • vain sellaista kalustoa, jota käytetään museo- ja vaihtotyöliikenteessä (Raideliikennelaki 1302/2018, 74§)

Kunnossapidosta vastaavan yksikön ei tässä tapauksessa tarvitse hakea ECM-todistusta, mutta sen on täytettävä samat vaatimukset kuin sertifioidun kunnossapidosta vastaavan yksikön. Jos poikkeuksen perusteena on ECM-asetuksen mukainen poikkeus, ECM-asetuksen vaatimustenmukaisuus arvioidaan osana turvallisuustodistuskäsittelyä. Kansallisen poikkeuksen osalta vaatimustenmukaisuutta tarkastellaan Traficomin valvonnan yhteydessä.

Suljetulla alueella käytettävälle kalustolle, jota ei merkitä kalustorekisteriin, ei tarvitse nimetä kunnossapidosta vastaavaa yksikköä.

Sertifioimattoman ECM:n on hyvä huomioida vähintään seuraavat asiat:

Päivitetty