Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Varautuminen

Raideliikenteen varautumista edistetään esimerkiksi valmiussuunnittelun, etukäteisvalmistelujen sekä henkilöstön koulutuksen ja harjoitusten avulla.

Raideliikenteen varautumisvelvollisuus

Juna ajamassa kallion ohitse
Raideliikenteen varautumisvelvoitteen tavoitteena on, että etukäteen tehtyjen toimenpiteiden sekä valmiussuunnittelun avulla yrityksen toiminta jatkuisi mahdollisimman häiriöttömästi myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Raideliikenteen kyberturvallisuus

Raideliikenteen kyberturvallisuudella tarkoitetaan, että raideliikennejärjestelmän toimijat tunnistavat ja hallitsevat kyberturvallisuuteen kohdistuvia riskejä, jotka voivat vaikuttaa raideliikenteen turvallisuuteen, fyysisen maailman toimintoihin tai toimintavarmuuteen.