Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Muita liikkumispalveluja tarjoavien toimijoiden pitää toimittaa Traficomille liiketoimintaansa koskevia tietoja. Muilla liikkumispalveluilla tarkoitetaan kaupallisia pysäköintipalveluita, yhteiskäyttöautoja, sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä. Edellä mainittujen tiedontoimitusvelvollisuus ei koske pelkästään yhdistämispalveluja tarjoavia toimijoita. Kerättävän tiedon avulla tuotetaan koottua tietoa muiden liikkumispalveluiden markkinoista yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tietojen avulla seurataan muiden liikkumispalveluiden alueellista kysyntää, saatavuutta ja hinnoittelua. Tietojen toimittamisesta lähetetään toimijoille erillinen tietopyyntö.

Kaupalliset pysäköintipalvelut

Kaupallisella pysäköintipalvelulla tarkoitetaan yleisesti saatavilla olevaa pysäköintipalvelua, jonka käyttämisestä peritään maksua. Pysäköintiratkaisut kuuluvat kokonaisvaltaisesti osaksi liikennejärjestelmää. Pysäköinnillä voidaan ohjata kaupungistumisen aiheuttamaa liikkumisen kysynnän kasvua kestäviin kulkumuotoihin. Keskitetty pysäköinti mahdollistaa parhaiten kaupallisten pysäköintipalvelujen tarjoamisen, joka puolestaan vähentää parkkipaikkojen etsinnän aiheuttamaa liikennettä ja parantaa osaltaan keskusta-alueiden saavutettavuutta. Kaupallisten operaattoreiden tarjoama keskitetty pysäköinti mahdollistaa myös lisäpalveluiden, kuten sähköautojen latauksen tai yhteiskäyttöautojen tarjoamisen.

Yhteiskäyttöautot

Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan autoa, jonka käytöstä maksetaan tietyllä minuutti- tai tuntihinnalla ja se on saatavilla myös muille käyttäjille. Käyttö voi olla kertaluontoista tai esimerkiksi kuukausitilaukseen perustuvaa. Käytöstä maksaminen sekä auton käytön aloitus ja lopetus tapahtuvat yleensä älypuhelinsovelluksen avulla. Ero perinteiseen auton vuokraamiseen on vuokraamistapahtuman itsenäisyys ilman fyysistä asiakaspalvelua ja toimipistettä sekä mahdollisuus hyvinkin spontaaniin ja lyhytaikaiseen käyttöön.

Sähköpotkulaudat

Sähköpotkulautapalvelut kuuluvat osana yhteiskäyttöisiin liikkumispalveluihin. Toiminta perustuu vuokraamiseen älypuhelinsovelluksen kautta. Yhteiskäyttöiset sähköpotkulautapalvelut palvelevat lyhyiden matkojen liikkumista yleensä tiiviissä kaupunkirakenteessa ja ne on mahdollista yhdistää myös osaksi matkaketjuja.

Kaupunkipyörät

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöinen liikkumispalvelu, jossa kaupunki, kunta tai yksityinen yritys tarjoaa polkupyöriä alueella liikkuvien ihmisten käyttöön maksua vastaan. Kaupunkipyöriä käyttävät tyypillisesti alueen asukkaat, työntekijät ja opiskelijat. Kaupunkipyöräjärjestelmät tarjoavat kunnille ja kaupungeille tavan edistää pyöräilyä liikennemuotona ja kannustavat ottamaan kaupunkipyöräilyn osaksi liikenneratkaisujaan.

Kaupunkipyöräjärjestelmän pääperiaatteena on, että pyörää käytetään lyhyisiin matkoihin kaupunkialueella. Kaupunkipyörät täydentävät muuta julkista liikennettä ja voivat sujuvoittaa liikkumista kaupunkialueilla täydentämällä matkaketjuja. 

Toteutuneet tiedonkeruut

Viime keväänä ensimmäistä kertaa toteutetut uusien liikkumispalveluiden tiedonkeruiden anti on koottu tieto.traficom-nettisivustolle. Kunkin uuden liikkumispalvelun osalta tilastot löytyvät alla olevien linkkien takaa:

Kaupalliset pysäköintipalvelut (Ulkoinen linkki)

Yhteiskäyttöautot (Ulkoinen linkki)

Sähköpotkulaudat (Ulkoinen linkki)

Kaupunkipyörät (Ulkoinen linkki)

Päivitetty