Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksessa ajoneuvon kuljettajalla on oltava vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa (ADR-ajolupa), jos kuljetettavan aineen laji, määrä tai ajoneuvo sitä edellyttävät. Ajolupa on voimassa sekä kotimaan että kansainvälisissä kuljetuksissa (ADR-sopimusvaltiot).

ADR-ajoluvan haltija saa kuljettaa ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä sellaisia vaarallisia aineita, joiden aineluokkaa ja kuljetustapaa vastaavat merkinnät hänellä on ADR-ajoluvassaan. ADR-ajolupa on oltava ajaessa mukana. 

Toimi näin

1

Osallistu ADR-ajolupaa varten annettavaan koulutukseen

Alku- ja täydennyskoulutus järjestetään peruskurssin ja asiaankuuluvien erikoiskurssien muodossa. Peruskurssi ja luokan 1 räjähteiden sekä luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssit voidaan järjestää yhdistettynä peruskurssina samalla kertaa ja saman koulutuksen järjestäjän toimesta.

2

Suorita ADR-ajolupakoe

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, enintään 12 kuukautta aikaisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus.

Kokeessa sallittu materiaali annetaan kokeen suorittajalle ennen koetta Ajovarman palvelupisteellä ja materiaali tulee palauttaa heti kokeen jälkeen Ajovarman palveluneuvojalle. Materiaali sisältää mm. kuljetusten turvallisuuteen liittyviä taulukoita ja on nähtävissä etukäteen koulutuksessa.

Kokeen tuloksen ja palautteen saa välittömästi kokeen suorittamisen jälkeen. Hylätyn sähköisen kokeen voi uusia heti, mikäli kokeen suorittamiseen löytyy vapaita aikoja. 

3

Jätä ADR-ajolupahakemus Ajovarmaan

Voit jättää ADR-ajolupahakemuksen Ajovarman toimipisteeseen heti hyväksytyn ADR-ajolupakokeen jälkeen. 

4

Saat ADR-ajoluvan postitse kotiin

Saat ADR-ajoluvan postitse noin 3 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. 

Päivitetty