Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Pidemmät ja raskaammat HCT-rekat

Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi sallittua pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. Erikoiskuljetuksissa suurempi mitta tai massa syntyy yksittäisen kappaleen suuresta koosta tai painosta. HCT-kuljetuksissa suurempi pituus tai paino syntyvät suuremmasta tavaramäärästä.

Sallittua pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien poikkeusluvilla.

Suurempien kuljetusten hyödyt

Mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa. Suurempien ajoneuvoyhdistelmien käyttö kuljetuksissa tuo kustannussäästöjä ja on ympäristöystävällisempää.

Suuremmalla kuljetuskapasiteetilla tavoitellaan pienempää energiankulutusta kuljetettuun hyötykuormaan nähden. Se tarkoittaa suoraan päästöjen ja kustannusten laskua. Suuremmilla yhdistelmillä saadaan hyötykuorman suhde kokonaismassaan paremmaksi, jolloin tierasitukset laskevat suuremmasta massasta huolimatta. Saman tavaramäärän kulkiessa pienemmällä ajoneuvomäärällä saadaan lähtökohtaisesti myös positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Poikkeusluvalla liikennöivät ajoneuvoyhdistelmät

Raskaampia yli 76 t massalla liikennöiviä yhdistelmiä on liikenteessä 21 kpl. Enintään 76 t massalla liikennöiviä yhdistelmiä on liikenteessä alle 10 kpl. 

Päivitetty