Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomi.fi-valtuudet hankinta- ja muuntotuissa

Suomi.fi-valtuuksissa henkilö tai organisaatio voi antaa toiselle organisaatiolle tai henkilölle oikeuden asioida puolestaan hankinta- ja muuntotuissa.

Lisää tekstiä

Yksityishenkilö: toimi näin

1

Kirjaudu suomi.fi- palveluun

Henkilöasiakkaat kirjautuvat Suomi.fi-tunnistuksella. Henkilöasiakkaan tulee antaa valtuutetulle Traficomin valtuudet Suomi.fi -valtuudet palvelussa (Ulkoinen linkki). Voit valtuuttaa esimerkiksi autoliikkeen hoitamaan asiaasi. 

Voit antaa suomi.fi- palvelussa asiointivaltuuden toiselle henkilölle tai organisaatiolle vain hankinta- ja muuntotukiasioissa antamalla "Liikenteen tuen hakeminen"- valtuuden.

 

2

Kun olet tehnyt onnistuneesti asiointivaltuuden

Esimerkiksi autoliikkeen myyjä voi tehdä hankintatukihakemuksen puolestasi. Tämä vaatii, että autoliike on antanut myyjälle "Liikenteen tuen hakeminen" edustamisvaltuuden suomi.fi - palvelussa.

Yritys: toimi näin

1

Yritykset kirjautuvat Suomi.fi-tunnistuksella.

Tässä ohjeessa on kuvattu tilanne, jossa autoliikkeen työntekijä tekee hakemuksen asiakkaan (yksityishenkilö) puolesta.

3

Työntekijällä edustamisvaltuutus

Jos esimerkiksi autoliikkeen myyjä haluaa tehdä asiakkaan (yksityishenkilö) puolesta hakemuksen, niin hän kirjautuu hakemuslomakkeelle "Toisen henkilön puolesta asiointi"- palvelulähdöstä. Autoliikkeen myyjän tulee vastata esikysymyksiin siten, että hakijana on yksityishenkilö.

4

Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen

Suomi.fi - "Asioi toisen henkilön puolesta" ikkunassa valitse "edusta yritystä".

Tämän jälkeen näet listauksen, jossa näkyy yritykset, jotka ovat antaneet valtuuden sinulle.

Vahvista ja jatka- valinnalla näet asiakkaat, jotka ovat antaneet asiointivaltuuden yritykselle. Asiakkaan nimeä klikkaamalla pääset tekemään hakemuksen asiakkaan puolesta.

Päivitetty