Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksiliikennettä koskevat yleiset velvollisuudet

Uudistuksen yhteydessä tulee uusia velvoitteita ja täsmennetään olemassa olevia velvoitteita.

Uudet ja täsmennetyt velvoitteet:

1.5.2021

  • Ajoneuvossa on oltava mukana taksiliikennelupa tai sen jäljennös. Jos liikennettä harjoitetaan tavara- tai henkilöliikenneluvan nojalla tehtävän ilmoituksen perusteella, ajoneuvossa on oltava mukana Traficomin antama selvitys, josta käy ilmi se, että ilmoitus on merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Traficom toimittaa edellä tarkoitetun selvityksen niille luvanhaltijoille, jotka ovat tehneet taksiliikenteen harjoittamista koskevan ilmoituksen, ilmoitus on merkitty rekisteriin ja rekisterimerkintä on voimassa. Selvitys toimitetaan luvanhaltijoille ennen lainmuutoksen voimaantuloa. Lupa tai sen jäljennös taikka selvitys on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.
  • Ajoneuvossa on oltava asiakkaan nähtävillä taksiliikenneluvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi. Nämä tiedot on pyydettäessä esitettävä suullisesti matkustajalle.
  • Takseissa on käytettävä taksivalaisinta, jos kyse ei ole sopimusajosta.

1.9.2021 alkaen

  • Jos taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, on matkan hinnan perustuttava kuljettuun matkaan ja matkaan käytettyyn aikaan, ja hinnan määrityksessä on käytettävä taksamittaria.
  • Jos taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan on annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tieto esimerkkimatkan hinnasta. Esimerkkimatkan hinta on sellaisen matkan arvonlisäverollinen hinta, jonka pituus on 10 kilometriä, ja joka kestää 15 minuuttia.
  • Henkilöliikennettä tarjoava luvan haltija vastaa ja huolehtii siitä, että taksiliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa käytetään taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää, joka luotettavasti kerää jokaisesta taksimatkasta sähköisessä muodossa laissa säädetyt tiedot.
Päivitetty