Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Välitys- ja yhdistämispalvelut

Mitä tarkoitetaan välitys- ja yhdistämispalvelulla? Mitä ovat niiden vaatimukset ja velvollisuudet?

Välitys- ja yhdistämispalveluiden määritelmä

Tilausvälityskeskuksesta käytetään 1.7.2018 jälkeen nimeä välityspalvelu. Välityspalvelu välittää korvausta vastaan muiden toimijoiden yksittäisiä matkoja tai kuljetuksia. Välityspalvelu voi välittää samalla myös oman yrityksen matkoja tai kuljetuksia. Välityspalvelu kattaa myös tavarakuljetusten välittämisen. Esimerkkinä välityspalvelusta on taksien tilausvälityskeskus. 

Yhdistämispalvelulla tarkoitetaan ns. MaaS-toimijaa (Mobility as a Service, liikkuminen palveluna), joka yhdistää asiakkaalle vähintään kahden eri toimijan matkoja, esim. juna-bussi, juna-taksi tai vaihdollinen pitkänmatkan bussimatka, jossa liikennöitsijä vaihtuu välillä.

Mikäli yrityksen palvelutarjontaan kuuluu sekä välittämistä että yhdistämistä, silloin se on sekä välitys- että yhdistämispalvelu, jolloin sen tulee noudattaa aina kulloisenkin matkatyypille asetettuja vaatimuksia, joista on kerrottu alla.

Traficomille ilmoittautuminen

Välitys- ja yhdistämispalveluiden tulee tehdä ilmoitus Traficomille. Ilmoitus on maksullinen. Maksun suuruuteen ei vaikuta se toimiiko yritys pelkkänä välitys- tai yhdistämispalveluna vai molempina. Ilmoittautuminen tehdään Traficomin sähköisellä lomakkeella. (Ulkoinen linkki)

Keskeiset vaatimukset välityspalvelulle

Henkilökuljetuksia välittävä välityspalvelu on velvoitettu avaamaan olennaiset tiedot rajapintaan (Ulkoinen linkki) ja pitämään tiedot ajan tasalla. Tietojen avaaminen tapahtuu NAP-palvelussa. (Ulkoinen linkki)

Mikäli välityspalvelulla on käytössään tietojärjestelmäpohjainen tilausjärjestelmä ja palveluvalikoimaan kuuluu mahdollisuus varata matka etukäteen, tulee välityspalvelun tällöin avata myös rajapinta matkan varaamista varten.

 • Välityspalvelu voi sisällyttää rajapintailmoitukseensa myös sen välityksessä olevien kuljetuspalveluiden tiedot.

Välityspalvelun sähköisissä palveluissa kerrottavat tiedot

Välityspalvelun tulee kertoa kotisivullaan tai muussa sähköisessä palvelussaan vähintään seuraavat tiedot palveluistaan

 • Tieto siitä, tarjotaanko kuljetuspalvelua luvan nojalla vai onko kuljetuspalvelu vapautettu luvanvaraisuudesta
 • Pääasiallinen toiminta-alue, tarjottavat palvelut mukaan lukien palveluajat, sekä niiden muutokset ja peruutukset
 • Hinnat tai niiden määräytymisen perusteet
 • Käytössä olevat maksutavat
 • Toimintarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut ja heidän avustamisensa, kaluston esteettömyys sekä varusteet, jotka helpottavat matkustajan kulkuneuvoon pääsyä ja vuorovaikutusta kuljettajan kanssa
 • Ohjeet asiakaspalautteen antamiseksi ja menettely virhetilanteessa.

Vaatimukset asiakkaan suuntaan

 • Asiakkaalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä tai yleisimmillä maksukorteilla. Mikäli yritys rajoittaa näitä maksutapoja, tulee asia kertoa ja hyväksyttää asiakkaalla tilauksen tai varauksen yhteydessä.
 • Asiakkaalle tulee kertoa ennen tilauksen vahvistamista taksimatkan hinta tai hinnan määräytymisen perusteet.
 • Mikäli taksipalvelun kokonaishinta (sis. verot yms.) ylittää tai palveluntarjoaja epäilee sen ylittävän 100 euroa ennen matkan alkua tai tilauksen vahvistamista, on palvelun hinnasta sovittava nimenomaisesti. Palveluntarjoajan tulee varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt palvelun maksavan yli 100 euroa. Mikäli asiakkaan kanssa syntyy erimielisyyttä hinnan sopimisesta, on näyttövelvollisuus palveluntarjoajalla. Hinnasta sopimisen velvoite koskee kaikkia taksin tilaustapoja.
 • Mikäli taksipalvelu perustuu hankintasopimukseen, jossa kuluttaja ei ole toisena osapuolena, ei yksittäisen taksipalvelun hinnasta tarvitse sopia erikseen sen ylittäessä 100 €. Käytännössä vaatimus ei siis koske esim. Kelan tai kuntien kilpailuttamia taksimatkoja eikä matkoja, joissa esim. yritys on tehnyt sopimuksen taksiyrittäjän kanssa henkilökuntansa taksipalveluiden hinnasta.
 • Asiakkaalle tulee kertoa kenen puoleen hän voi matkaketjun eri vaiheissa tai sen jälkeen kääntyä, jos matka ei toteudu asiakkaalle annetun vahvistuksen mukaisesti

Kaikkia välityspalveluita koskevat velvollisuudet

 • Välityspalvelun tulee varmistaa, että sen välityksessä olevilla yrityksillä on voimassa oleva liikennelupa. 

  Tarkista liikennelupa- ja ilmoitustiedot

 • Edellisen vuoden välitettyjen kuljetusten tiedossa olevien korvausten kokonaissummat per yritys tulee toimittaa Traficomille, mikäli tietoja ei ole ilmoitettu verottajalle. Ensimmäisen kerran ilmoitus tulee tehdä tammikuussa 2019.
 • Toiminnasta tulee tehdä ilmoitus Traficomille. Ilmoituksessa on kuvattava tarjottavat palvelut sekä annettava palveluntarjoajan yhteystiedot.
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia, myös tällä hetkellä toimivia tilausvälityskeskuksia.

Keskeiset vaatimukset yhdistämispalvelulle

Yhdistämispalveluiden toimijoiden pitää toimia yhteistyössä muiden liikennepalveluiden rajapintoja avaavien tahojen kanssa. Yhdistämispalveluiden tulee myös avata matkustusoikeuden todentamisessa tarvittavat rajapinnat.

Yhdistämispalvelun sähköisissä palveluissa kerrottavat tiedot

Yhdistämispalvelun tulee kertoa kotisivullaan tai muussa sähköisessä palvelussaan vähintään seuraavat tiedot palveluistaan

 • Tieto siitä, tarjotaanko kuljetuspalvelua luvan nojalla vai onko kuljetuspalvelu vapautettu luvanvaraisuudesta
 • Pääasiallinen toiminta-alue, tarjottavat palvelut mukaan lukien palveluajat, sekä niiden muutokset ja peruutukset
 • Hinnat tai niiden määräytymisen perusteet
 • Käytössä olevat maksutavat
 • Toimintarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut ja heidän avustamisensa, kaluston esteettömyys sekä varusteet, jotka helpottavat matkustajan kulkuneuvoon pääsyä ja vuorovaikutusta kuljettajan kanssa
 • Ohjeet asiakaspalautteen antamiseksi ja menettely virhetilanteessa.

Yhdistämispalvelun muita velvollisuuksia

 • Asiakkaalle tulee kertoa kenen puoleen hän voi matkaketjun eri vaiheissa tai sen jälkeen kääntyä, jos matka ei toteudu asiakkaalle annetun vahvistuksen mukaisesti.
 • Mikäli yhdistämispalvelu välittää myös yksittäisiä matkoja esim. taksimatkoja tulee siitä silloin myös välityspalvelu, jolloin yhdistämispalvelun tulee näiden matkojen osalta noudattaa kaikkia välityspalvelun velvollisuuksia.
 • Toiminnasta tulee tehdä ilmoitus Traficomille. Ilmoituksessa on kuvattava tarjottavat palvelut sekä annettava palveluntarjoajan yhteystiedot.
Päivitetty