Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merikarttamerkit

Merikarttojen symboliikassa noudatetaan kansainvälisiä standardeja.

Painetut merikartat tuotetaan kansainvälisen (INT) kuvaustavan mukaisesti. Karttasymboliikka perustuu kansainvälisen merikartoitusjärjestön (International Hydrographic Organization, IHO) kansainväliseen standardiin S-4. Standardiin voi perehtyä IHO:n verkkosivuilla. Merikarttajulkaisussa KARTTA 1 (Merikarttamerkit) selitetään kaikki merikartoilla käytettävät symbolit ja lyhennykset.

Elektronisten merikarttojen (ENC)  tuotanto noudattaa kansainvälistä standardia S-57, IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data. Standardi määrittelee elektronisten merikartta-aineistojen teknisen toteutuksen.

Alla linkki Suomalaisilla merikartoilla käytettävistä merkeistä sekä linkki IHO:n kansainväliseen standardiin S-4 (englanniksi).

Uudistus kivikkoisten alueiden esitystavassa merikartoilla

Suomalaisilla merikartoilla on käytössä useampi symboli, jolla esitetään kiviä ja kivikkoja. Yksittäisten symbolien lisäksi merikartoilla on otettu käyttöön uusi aluemainen esitystapa osoittamaan laajoja vaikeakulkuisia alueita. Nämä alueet ovat erittäin kivikkoisia ja niissä navigointi on hyvin riskialtista. 

Uuden esitystavan myötä yksittäisten kivien määrä merikartalla vähenee ja merikartasta tulee selkeämpi ja luettavampi. Uusi aluemainen esitystapa ei kuitenkaan kokonaan korvaa yksittäisten kivisymbolien käyttöä. 

Vaikeakulkuisen alueen esitystapa perustuu kansainväliseen merikarttasymboliikkaan. Vaikeakulkuisella alueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla sijaitsee useita pintanavigoinnille vaarallisia kohteita, joita kaikkia ei ole erikseen merkitty kartalle (IHO S-4, B-422.9). Vaikeakulkuisen alueen raja osoitetaan vaarakäyrällä, mustalla pisteviivalla (IHO S-4 B-420.1). On huomioitavaa, että vaarakäyrällä voidaan osoittaa erityyppisiä merenkulun vaaroja, vaarakäyrän sisällä olevalla symbolilla on esitetty vaaran laatu.

Navigointiturvallisuuden näkökulmasta uusi esitystapa selkeyttää merenkulkijalle mikä on vaikeakulkuista, erittäin kivikkoista aluetta. Aluemainen esitystapa tukee myös karttaplotterin käyttäjiä vähentämällä kartta-aineiston liiallisen lähentämisen (ylizoomauksen) riskiä. Aineiston tarkkuuteen nähden ylizoomaus voi antaa virheellisen käsityksen pistemäisen kohteen sijainnista. Kun liikutaan alueella, joka merikartassa on osoitettu vaikeakulkuiseksi alueeksi, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta! 

Uusi esitystapa tulee ilmestymään laajamittaisesti merikartoille N2000-merikarttauudistuksen edetessä alkaen Selkämeren merikartoista ja merikarttasarja E:llä (Selkämeri) keväällä 2024.

Lisätietoa: merikartat@traficom.fi  

Vaikeakulkuinen alue merikartalla
Esimerkkikuvat vaikeakulkuisesta alueesta merikartalla.
Päivitetty