Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatielääkärintarkastukset ja rautatiepsykologin soveltuvuusarvioinnit

1.7.2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain edellyttämät terveystarkastukset sekä terveydentila- ja psykologiset soveltuvuusvaatimukset koskevat liikkuvan kaluston kuljettajia.

Terveydelliset toimintaedellytykset on oltava kuljettajan tehtävään riittävät, jotka on osoitettava rautatielääkärin antamalla lääkärintodistuksella.

Terveystarkastukset

Terveystarkastus on tehtävä ennen kuin henkilö aloittaa työskentelyn liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävässä tai veturinkuljettajakoulutukseen liittyvän harjoittelu- tai koulutusjakson. Tämän jälkeen kuljettajalle on tehtävä lääkärintarkastus vähintään kolmen vuoden välein 55 ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka vuosi, jollei rautatielääkäri edellytä tarkastusten tekemistä tiheämmin. Lääkärintarkastus on tehtävä aina myös, jos on syytä epäillä, että kuljettajan terveydentila ei täytä terveydentilavaatimuksia.

Psykologisen soveltuvuuden arviointi

Liikennepalvelulaki edellyttää liikkuvan kaluston kuljettajan psykologisen soveltuvuuden arvioimista ennen tehtävässä aloittavista. Rautatieliikenteen harjoittaja voi edellyttää psykologisen soveltuvuuden arviointia myös kuljettajan siirryttyä sen palvelukseen toisen toiminnanharjoittajan palveluksesta.

Rautatiepsykologi tekee kuljettajana aloittavalle psykologisen henkilöarvioinnin ennen kuin kuljettaja aloittaa kuljettajan tehtävässä. Kuljettajan tehtäväksi luetaan myös tehtävään liittyvät harjoittelu- ja koulutusjaksot. Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä myös, jos on syytä epäillä, että kuljettajalla ei ole psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi.

Rautatiepsykologi antaa psykologisen henkilöarvioinnin perusteella kirjallisen lausunnon kuljettajan psykologisesta soveltuvuudesta tehtävään.

Muutoksenhaku

Rautatielääkärin ja rautatiepsykologin tekemään liikkuvan kaluston kuljettajan soveltuvuusarviointiin voi hakea oikaisua Traficomista ja Traficomin päätöksestä muutosta hallinto-oikeudesta.

Kaupunkiraideliikenteen terveydentilavaatimukset

Metron, raitiovaunun ja rataverkon kunnossapidossa käytettävän kalustoyksikön kuljettajan on täytettävä vähintään ajokorttilain sekä sen nojalla annettujen ajoterveysohjeiden ryhmää 2 koskevat terveysvaatimukset. Lisäksi metronkuljettajan väriaistin on oltava normaali.

Metroliikenteen liikenteenohjaajan on täytettävä vähintään ajokorttilain sekä sen nojalla annettujen ajoterveysohjeiden ryhmää 2 koskevat terveysvaatimukset. Lisäksi metroliikenteen liikenteenohjaajilta edellytetään normaalia väriaistia.

Rautatielääkäreiden ja rautatiepsykologien yhteystiedot

Päivitetty