Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suomi on Kansainvälisen merenkulkujärjestön neuvoston jäsen

Suomi on Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n neuvoston jäsen. IMO:n yleiskokous äänesti 1.12.2023 neuvoston jäsenistä vuosille 2024–2025 ja Suomi valittiin 40 jäsenmaan muodostamaan neuvostoon.

Suomi valittiin IMO-neuvoston jäseneksi
Kuva: Ville Suni, Arctia / LVM

YK:n alaisuuteen kuuluvalla IMO:lla (International Maritime Organization) on keskeinen rooli merenkulun kansainvälisten sääntöjen kehittämisessä. Jäsenmaista koostuva neuvosto ohjaa kokonaisvaltaisesti järjestön työtä yleiskokousten välisenä aikana.

Suomi korostaa kolmea tavoitetta 

Neuvoston jäsenenä Suomella on paremmat mahdollisuudet edistää muun muassa näitä tavoitteita:

1. Kestävä merenkulku – välttämättömyys ja mahdollisuus

Toimet ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi ja kestävän merenkulun edistämiseksi ovat välttämättömiä. Vihreä kasvu eli ekologisesti kestävä talous ja kasvu tarjoavat myös valtavasti mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa.

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa ja uudistettavassa IMO:n kasvihuonekaasustrategiassa asetettuihin tavoitteisiin lämpötilan nousun hillitsemiseksi. Suomi suosii globaaleja päästöjenvähennystoimia globaalille teollisuudelle.

2. Uudet teknologiat – potentiaali käyttöön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Digitalisaatiossa ja automaatiossa on paljon potentiaalia, kun pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta, vähentämään päästöjä ja kehittämään parempia palveluita. Uusien teknologioiden avulla voidaan myös vähentää merenkulkijoiden vaarallisten tehtävien määrää ja parantaa näin merenkulkijoiden hyvinvointia.

3. Koulutus ja tasa-arvo merenkulun keskiössä

Ihmiset ovat merenkulun keskiössä teknologian muutoksista huolimatta ja Suomi painottaa merenkulun sosiaalista ulottuvuutta.

Suomi on koulutuksen ja sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä. Suomi on tukenut vuosikymmenten ajan muun muassa koulutuksessa vähiten kehittyneitä maita, joihin suunnataan yli kolmasosa Suomen kehitysyhteistyörahoituksesta. Suomi vie teknologia- ja ympäristöosaamista koulutuksen kautta maailmalle. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjestää kenttäkursseja IMO:n alaisen Maailman merenkulkuyliopiston (World Maritime University) opiskelijoille.

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Suomen pysyvän IMO-edustajan sijainen Anita Mäkinen, p. +358 40 162 4592, anita.makinen@traficom.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö
Suomen pysyvän IMO-edustajan sijainen Mikael Nyberg, p. +358 40 837 8794, mikael.nyberg@gov.fi
Erityisasiantuntija Jani Haapsaari, +358 295 342 067, jani.haapsaari@gov.fi

Päivitetty