Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajankohtaista ilmailusta

Tällä sivulla

Ajankohtaista ilmailusta

Liikenne- ja viestintävirasto on 17.5.2024 laittanut lausuntokierrokselle sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen OULU ZONE UAS.
EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö ei ole työsuhteessa pakotteiden ulko...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kuluvan vuoden aikana saanut kasvavassa määrin ilmoituksia GPS-häiriöistä ilma-aluksista Suomen ulkopuolelta ja myös Suomen alueelta. Häiriöillä ei ole oll...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of Commission Regulation (EU) No 748/2012 and the associated acceptable means of compliance and guidance material (RMT.0031 Subtask 3)”. Määräaika...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja päivitetystä määräyksestä ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännö...
Säiden lämmetessä tuhannet dronet pörräävät jälleen taivaalla ympäri Suomea. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa, että turvallinen lennättäminen edellyttää yhteisten pelisääntöjen ja ...
GPS-häiriöt eivät ole ilmailulle uusi ilmiö. Tyypillisesti häiriöitä havaitaan konfliktialueiden läheisyydessä. Häiriöillä ei ole ollut vaikutuksia lentojen turvalliseen suorittamiseen, sillä varsi...
Porin kaupunki ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat aloittaneet lentoliikenteen kilpailutuksen Helsingin ja Porin välisten reittilentojen hankkimiseksi. Uusi liikenne alkaisi vuoden 2025 ...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 25.4. antanut muutetun määräyksen OPS M1-2, Lentonäytökset ja lentokilpailut. Määräys tulee voimaan 6.5.2024.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Ilmavoimien esikunta ovat hyväksyneet ASM-toimintakäsikirjan päivityksen, jonka soveltaminen aloitettiin 18.4.2024.
Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of CS-ETSO”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 3.7.2024.
Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on varmistaa, että Suomen ilmailussa tehdään tarvittavat toimenpiteet korkean turva...
EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of the air operations rules - Enhanced implementation of FDM programmes and miscellaneous amendments". Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 24....
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt käynnistää määräyshankkeen, jossa päivitetään määräys OPS M1-1, Suomessa sovellettavat lentosäännöt. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaa...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on julkistanut haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja invest...
Turkkiin rekisteröity Southwind Airlines on esittänyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille pyynnön aloittaa liikennöinti Suomeen. Traficom on ilmoittanut lentoyhtiölle, ettei lentoja voi aloi...
Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 19.3.2024 antanut muutetun määräyksen AGA M2-1, Helikoptereille tarkoitettujen lentopaikkojen rakentaminen, pitäminen, palvelut ja varustus. Määräys tule...
EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö aikoo lentää joko Venäjällä, Venäjäl...