Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merenkulun koulutuksen järjestäminen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyy hakemuksen perusteella merenkulun koulutuksen järjestäjän ja merenkulun koulutuksen. Hyväksyntää hakee koulutuksen järjestäjä tai sellaiseksi aikova.

Hyväksyntää tarvitaan erityisesti koulutukselle, joka perustuu kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan STCW-yleissopimuksen vaatimuksiin. Lisäksi on hyväksyttävä muu kansainvälisiin vaatimuksiin perustuva merenkulun koulutus sekä tietyissä tapauksissa myös kansallisiin vaatimuksiin perustuva merenkulun koulutus. Merenkulun koulutuksen järjestäjän ja merenkulun koulutuksen hyväksymisestä on säädetty liikenteen palveluista annetun lain (nk. liikennepalvelulaki 320/2017) II osan 12 luvussa, joka tuli voimaan 1.7.2018. Merenkulun koulutuksen järjestäjän hyväksynnästä on säädetty myös aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun asetuksen (nk. miehitysasetus 508/2018) 20 §:ssä.

Ennen 1.7.2018 toiminnassa olleita STCW-koulutuksen järjestäjiä koskee liikennepalvelulakia muuttaneen lain (301/2018) mukaan seuraava siirtymäsäännös: Koulutuksen järjestäjien, jotka antavat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämään STCW-yleissopimuksen mukaiseen merenkulun pätevyyskirjaan tai lisäpätevyystodistukseen johtavaa tai muuta STCW-yleissopimuksen mukaista merenkulun koulutusta, jonka järjestäjältä yleissopimuksen mukaan edellytetään hyväksyntää, on haettava koulutuksen järjestäjän ja koulutusten hyväksyntää kesäkuun loppuun mennessä 2019. Tällöin hakijat saavat antaa edellä mainittua merenkulun koulutusta ilman hyväksyntää siihen asti, kunnes Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen hyväksynnästä.

Traficom on laatinut merenkulun koulutuksen järjestäjän ja merenkulun koulutuksen hyväksynnän hakemisesta ohjeen.

Päivitetty