Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesiväylät

vesivaylat@traficom.fi

Kielto- ja rajoitusasiat

Liikenne- ja viestintävirasto voi kieltää vesikulkuneuvolla liikkumisen määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä. Myös tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käyttö voidaan kieltää tai rajoittaa sitä.
N2000 purjevene

Väylien käyttö, viitoitus ja turvalaitteet

Traficom antaa määräykset kulkuväylien merkitsemisestä ja valaisemisesta sekä käytettävästä viitoitusjärjestelmästä sekä merenkulun turvalaitteiden nimityksistä, rakenteesta, merkityksestä sekä väri- ja valotunnuksista.
Rantakallioita ja laiva merellä

Tee merenkulun turvalaitteen vikailmoitus

Merimerkki jäisellä merellä
Jos merenkulun turvalaite ei toimi tai jos laite on kadonnut, vahingoittunut, siirtynyt paikaltaan tai on jostain muusta syystä erehdyttävä, on jokaisen asiantilan havainneen henkilön ilmoitettava siitä Liikenne- ja viestintävirastolle.

Väylien käytön ohjeistaminen

On suositeltavaa käyttää väyliä niiden mitoituksen mukaisesti. Mikäli väylää halutaan käyttää mitoituksesta poikkeavalla tavalla, tulee aluksen antaa ilmoitus väylän käytöstä. Traficomin ohjeissa tarkennetaan väylien käyttöön liittyvät vastuut.

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet

Kesäinen ilmakuva, jossa sillalla auto ja moottoripyörä, vene menee alta.
Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hylkää esityksen vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määräämiseksi Mikkelin kunnassa sijaitseva...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hylkää esityksen vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon määräämisestä Pyhäveden Korhonniemen ja Hu...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan aallokon aiheuttamisen kiellon Sipoon kunnan alueella sijaitsevan Svanörenin saaren koillisosaan. Esitetty rajoi...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumisen kieltämisestä Vesijärven sataman väyläosalla sekä väylän ulkopuolisella vesialueella 29.6.2024 klo 14.30-17....