Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on rautatieliikenteen toimijan keskeinen työkalu turvallisuuden hallinnassa. Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä toimija hallitsee toimintansa riskejä sekä kehittää jatkuvasti toimintaansa.

Kuka tarvitsee turvallisuusjohtamisjärjestelmän?

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarvitsevat

  • rautatieliikenteen harjoittajat rautatieliikenteen harjoittamista varten
  • rataverkon haltijat rataverkon kunnossapitoa ja hallintaa varten.

Miksi turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja mihin sitä käytetään?

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on turvallisuudenhallinnan työkalu. Sillä tarkoitetaan rautatieliikenteen harjoittajan tai rataverkon haltijan organisaatiota ja järjestelyjä, joilla varmistetaan sen toimintojen turvallinen hallinnointi.

Mitä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulisi sisältää?

Vaatimukset turvallisuusjohtamisjärjestelmän sisällöstä tulevat Komission asetuksesta (EU) 2018/762.

Rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden on tunnistettava ja hallittava kaikkiin toimintoihinsa kuuluvat riskit osoittaakseen, että ne kykenevät toimimaan turvallisesti. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tehokas käyttö edellyttää järjestelmällistä lähestymistapaa, jolla varmistetaan toimintojen ja riskien jatkuva hallinta.

Lisätietoja ja neuvontaa turvallisuusjohtamisjärjestelmäasioissa antavat Traficomin asiantuntijat.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä

Rautatieliikenteen harjoittajilla ja rataverkon haltijoilla tulee olla toimiva ja hyväksytetty turvallisuusjohtamisjärjestelmä ennen toiminnan aloittamista. Turvallisuusjohtamisjärjestelmät hyväksyy Traficom tai ERA myöntäessään rautatieliikenteen harjoittajalle yhtenäistä turvallisuustodistusta tai Traficom myöntäessään rataverkon haltijalle turvallisuuslupaa.

Päivitetty