Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kalustoyksikön käyttö Suomen rataverkossa edellyttää, että kalustoyksikkö on rekisteröity kalustorekisteriin.

Kalustorekisteri

Kalustoyksiköiden rekisteröintiä, rekisteritietoihin liittyviä muutoksia ja rekisteristä poistoa haetaan vakiomuotoisella rekisteröintilomakkeella. Ohje lomakkeen täyttämiseen löytyy komission päätöksestä (NVR-päätös) (2007/756/EY, koonnos) (Ulkoinen linkki).  Täytetty lomake ja tarvittavat liitteet toimitetaan Traficomin kirjaamoon, kirjaamo (at) traficom.fi

Liikkuvaa kalustoa ovat veturit, moottorijunat, vaunut ja ratatyökoneet. Traficom ylläpitää Suomessa liikenneasioiden rekisteriä (entinen kalustorekisteri) ja rekisteriin merkitään kalustoyksikkökohtaisesti tiedot:

  • omistajasta/haltijasta, kunnossapidosta vastaavasta yksiköstä
  • sarjatunnuksesta ja kalustoyksikkönumerosta.

Traficom on avannut rautateiden kaluston rekisteritiedot avoimena datana (Ulkoinen linkki). Avoin data pitää sisällään Suomen rataverkolle rekisteröityjen kalustoyksiköiden rekisteröinti- ja teknisiä tietoja Traficomin ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä. Avoimesta datasta päivitetään sivuille uudet versiot neljännesvuosittain.

Kaluston rekisteröinnin vaiheet

1

Rekisteröintivaraus

Rekisteröintivarausta haetaan ennen kalustoyksikön rekisteröimistä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä kalustoyksikön tuleva käyttötarkoitus, omistajan, haltijan ja kunnossapidosta vastaavan yksikön nimi- ja yhteystiedot sekä y-tunnus ja mahdollinen VKM-tunnus. Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa yleispiirustus kalustosta ja kalustoyksikön tekniset tiedot. Vetureiden teknisistä tiedoista tulee ilmetä mahdollinen radio-ohjausvarustus sekä vetureiden ja omalla konevoimalla liikkuvien työkoneiden suurin sallittu nopeus ja automaattisen kulunvalvontalaitteen (JKV) olemassa olo. Huomioithan, että päätös rekisteröintivarauksesta ei ole vielä rekisteröintipäätös.

2

Ensirekisteröinti

Kun kalustoyksikölle on myönnetty käyttöönottolupa, voidaan kalustoyksikölle hakea rekisteröintiä. Rekisteröintiä haetaan vakiomuotoisella rekisteröintilomakkeella. Rekisteröintiä haettaessa, tulee olla tarpeellinen selvitys kaluston omistusoikeudesta. Jos rekisteröintiä hakee kalustoyksikön haltija, tulee mukaan liittää omistajan myöntämä valtakirja tai muu selvitys oikeudesta hakea rekisteröintiä.

Hakemukseen tulee aina liittää laskutustiedot

Muutosrekisteröinti

Kalustoyksikön omistajan, haltijan tai kunnossapidosta vastaavan yksikön vaihtuessa tai tietojen muuttuessa tulee asiasta tehdä ilmoitus Trafiin 30 päivän kuluessa. Muutoksesta tulee ilmoittaa rekisteröintilomakkeella. Kalustoyksikön omistajan- tai haltijanvaihdos edellyttää aina kalustorekisteriin merkityn nykyisen omistajan suostumusta siirtää kalustoyksikkö uudelle omistajalle tai haltijalle. Kaluston uuden omistajan tulee hakea rekisteröintimuutosta ja ilmoittaa samalla rekisteriin merkityn omistajan suostumus rekisteritietojen muutokseen.

Rekisteristä poisto ja peruutukset

Asiakkaan on tehtävä rekisteristä poisto- ja peruutusilmoitukset Trafiin viimeistään 30 päivän kuluessa. Rekisteristä poistoa ja rekisteröinnin peruutusta haetaan rekisteröintilomakkeella. Rekisteröintilomakkeeseen tulee merkitä peruutustapakoodi, josta ilmenee peruutuksen syy. Peruutustapakoodit löytyvät komission päätöksestä (NVR-päätös) (2007/756/EY, koonnos) (Ulkoinen linkki). Jos kalustoyksikkö on romutettu, tulee romutusilmoituksen lisäksi toimittaa romutustodistus, josta ilmenee romutusaika ja -paikka sekä romuttaja.

Päivitetty