Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatieliikenteen harjoittajat

Traficom myöntää päätoimisesti rautatieliikennettä harjoittaville rautatieliikenteen harjoittajille eli rautatieyrityksille toimiluvan. Rautatieyritykset sekä muut rautatieliikenteen harjoittajat tarvitsevat, toimiluvan lisäksi, rataverkolla liikennöidäkseen tai vaihtotöitä tehdäkseen Traficomin myöntämän turvallisuustodistuksen, jonka keskeisin edellytys on toimiva turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Myös riskienarviointi ja hallinta, omavalvonta sekä esimerkiksi turvallisuuskulttuurin kehittäminen ovat rautatieliikenteen harjoittajille tärkeitä tehtäviä. Niiden tulee myös ilmoittaa havainnoimansa onnettomuudet ja vaaratilanteet Traficomille ja huolehtia toimintansa varautumisesta.