Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uuden tieliikennelain myötä pysäköinnin alkamisajan ilmoittaminen yksinkertaistuu ja hätävilkkujen käyttöä liikkuvassa ajoneuvossa täsmennetään. Muutoksista nopeusrajoituksiin ja renkaisiin kerrotaan omilla sivuillaan, samoin muuttuvista tiemerkinnöistä ja uusista liikennemerkeistä.

Auton ja moottoripyörän kuljettaminen

 • Laissa täsmennetään, että ohitettavan ajoneuvon kuljetttaja ei saa mitenkään vaikeuttaa ohitusta.
 • Tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, pitää pysäkiltä lähtevää linja-autoa väistää myös silloin kun pysäkin vieressä on pyöräkaista. 
 • Moottoritien lisäksi myös moottoriliikennetiellä U-käännös ja peruuttaminen on kielletty.
 • Paketti- ja kuorma-auton avonaisella lavalla voi kuljettaa irrotettavaa matkailukoria, vaikka sen leveys olisi auton leveyttä suurempi. Matkailukorissa ei kuitenkaan saa oleskella matkan aikana eikä matkailukorin leveys saa ylittää kyseiselle ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittua leveyttä. Tarvittaessa on asennettava esim. lisäpeilejä, jotta kuljettaja voi seurata takana kulkevaa liikennettä. Matkailukorin kuormatilan ulkopuolelle ulottuva osa on  varustettava valaisimin ja heijastimin siten, että kuormauksesta ei aiheudu vaaraa.
 • Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Muu liikenne on otettava tällöin huomioon.
 • Kun ajaa liikennemerkillä merkityllä pyöräkadulla, pitää polkupyöräilijälle antaa esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.
 • Moottoripyörällä hinaaminen on kiellettyä, jos hinaaminen haittaisi ajoa tai aiheuttaisi vaaraa muille tienkäyttäjille.

Valojen käyttäminen

 • Laissa on täsmennetty, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai jos näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut. Huomiovalot eivät tällöin riitä.
 • Laissa on täsmennetty, että tielle pysäköidyssä ajoneuvossa - myös perävaunussa - pitää olla valot pimeällä.
 • Laissa on täsmennetty, että hätävilkkuja saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa, jos on tarpeellista varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Pysäköinti

 • Taajamassa voi kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.
 • Pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vapaasti eli ei tarvita pysäköintikiekkoa tms. laitetta. Pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla.
 • Pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty mm. liikenneympyrässä, pyöräkaistalla ja linja-autokaistalla. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.
 • Kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköinti helpottuu 1.6.2020 lukien uuden tieliikennelain muutoksen myötä. Lue LVM:n tiedote. (Ulkoinen linkki)
Päivitetty