Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tuotannon vaatimustenmukaisuudella (myös CoP, Conformity of Production) tarkoitetaan valmistajan tuotannossa olevien tuotteiden vastaavuutta alkuperäisen hyväksytyn tyypin kanssa. Uusien tuotteiden on niitä käyttöönotettaessa täytettävä kulloinkin voimassa olevat vaatimukset.

Liikenne- ja viestintäviraston on varmistuttava ennen hyväksynnän myöntämistä siitä, että tuotannon vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat riittävät. Hyväksynnän hakijan tulee osoittaa, että tällä on käytössään EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2015 tai ISO TS 16949:2009 mukainen toimiva ja dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä, jolla taataan hyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön olevan hyväksytyn tyypin mukainen myös tuotannossa.

Vaatimustenmukaisuudesta varmistuminen edellyttää ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä tehtävää alkuarviointia ja tyyppihyväksynnän elinkaaren aikana tehtävää jatkuvaa valvontaa.

Lisätietoa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnasta löytyy Liikenne- ja viestintäviraston Extranetistä.

Päivitetty