Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökning om SMS Sender ID för kortmeddelande tjänster

Genom att skydda SMS Sender ID kan sökanden försäkra sig om att ingen annan part kan använda samma ID som registrerats för sökanden när han skickar textmeddelanden till finska mobiltelefonnummer.

(https://eservices.traficom.fi/ContactForms/form/sms-sender-id-tunnuksen-hakeminen?iframe=true&langid=sv)
Uppdaterad