Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom Förstasidan

Bitmätaren.fi – Är din internetanslutning ett bra val för dig?

Bekanta dig med tjänsten (Extern länk)

Våra tjänster

Mest använda tjänster

Avställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska avställas tillfälligt. Avställningen träder i kraft samma dag som anmälan görs. Avställningen gäller tills vidare och kan inte göras i förväg, retroaktivt eller för en viss tid.

Påställning av fordon

Använd tjänsten när du vill anmäla att ditt fordon ska påställas.

Beställ nytt körkort

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort.

Ägarbyte och certifikat

Via tjänsten kan säljaren skapa ett certifikat för försäljningen och göra en överlåtelseanmälan efter affären. Köparen kan göra en anmälan om ägarbyte via tjänsten.

Statsunderstöd kan beviljas utifrån behovsprövning för väghållning. Understöd beviljas i första hand för förbättring av enskilda vägar som räknas som byggande. Under de följande åren minskar stats...
Europeiska kommissionen godkände år 2017 en övergångsperiod på tio år för användningen av kanalseparation på 8,33 kHz för radioutrustning inom luftfart i Finland. Nu är det knappt drygt fyra år att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom började i november använda Suomi.fi-meddelanden som ett sätt att skicka debetsedlar för fordonsskatt elektroniskt till kunder. Debetsedlarna för fordons...
Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s generalförsamling röstade den 1 december 2023 om rådets medlemmar för åren 2024–2025. Finland utsågs till medlem i rådet som består av 40 medlemsländer....