Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Skicka ditt meddelande till Traficoms registratorskontor om e-tjänsten inte kan användas i ditt ärende och du

- skickar till Traficom en ansökan om ett tillstånd, en behörighet eller något annat beslut,
- söker rättelse i ett tidigare beslut,
- eller skickar en utredning eller utlåtande i ett ärende som redan är under behandling.

registrator(at)traficom.fi  | fax: 029 534 5095

Att skicka säker e-post till Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320
00059 TRAFICOM

>> Besökaddress 

Vår kundservice hjälper dig gärna om du behöver råd eller vill ge feedback.

Om ditt ärende redan är under behandling, vänligen ange ärendets diarienummer (t.ex. TRAFICOM/123456/01.01.01/2020) i meddelandet.

Uppdaterad