Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kommunikation

Fi-domännamn

Information för sökande och användare av fi-domännamn samt för registrarer. Information också om tvister om fi-domännamn.
Maapallo tietokoneessa

Tv och radio

Vad hjälper när du inte kan se televisionsbilden eller motta radioprogram? Information också för aktörer om tillstånd för radio- och televisionssändare.
Televisio

Bredband och telefoni

Information om telefon- och bredbandsförbindelsernas funktion. Information också om rätt till ett telefon- och bredbandsabonnemang, och användningen av telefon- och bredbandsabonnemang i Finland och utomlands.
Kännykkä kädessä

Kommunikationsnät

Information om planering och användning av frekvenser, samt frekvenser för digitala experiment och företagens radionät. Information också om främjande av konkurrensen på kommunikationsmarknaden och byggande av nät.
Taajuuksia kuvaava masto