Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Båtlivs skolning utbjuds av

Du kan bevisa den teoretiska och praktiska kunskapen som krävs för ett internationellt förarbrev för fritidsbåt eller förarbrev för hyresbåt med ett certifikat utfärdat av en sådan båtorganisation eller skola för utbildning inom sjöfarten och som övervakar sin skolningsverksamhet, betygssättning med hjälp av certifiering genom ett kvalitetssystem som är externt utvärderats och godkänd av Transport- och kommunikationsverket högst för fem år före datumet av intyget.

Se ändringar som gjorts i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet: förordning 411/2020 (ikraftträdande: 1.6.2020) och förordning 1189/2018 (ikraftträdande: 1.1.2019).

FÖRFRÅGNINGAR

Båtorganisation, om du är intresserad att ditt  kvalitetssystem auditeras tag kontakt med e-mail till veneilypatevyydet (at) traficom.fi

Uppdaterad