Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Begäran om omprövning av sjömansläkarens beslut

Om du är missnöjd med sjömansläkarens beslut kan du begära omprövning av det hos Traficom. Begäran om omprövning ska lämnas in inom 30 dagar från det att du har fått del av beslutet.

Anvisningar om hur man begär omprövning

Uppdaterad