Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Förarbrev för hyresbåt

Förare av hyresbåtar som hyrs ut bemannade ska inneha förarbrev för hyresbåt.

Läs mer om hyresbåtar (Extern länk).

Försäkra dig om att du uppfyller villkoren för att få förarbrev för hyresbåt.

Fyll i ansökan

Vi rekommenderar att blanketten skickas elektroniskt till kirjaamo@traficom.fi

Per post skickas ansökan jämte bilagor till: Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 Traficom

1. Behandling av ansökan

Handläggningstiden är cirka 14 arbetsdagar.
Om något saknas i din ansökan får du en begäran om komplettering, vilket förlänger handläggningstiden.

2.  Beslut

Om behörigheten kan beviljas får du behörighetsbrevet per post inom 1–2 veckor efter beslutet.

Om du inte kompletterar din ansökan eller om villkoren för beviljande av behörighet inte uppfylls, får du ett negativt beslut. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

Lagstiftning

Se ändringar som gjorts i förordningen om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet: förordning 411/2020 (ikraftträdande: 1.6.2020) och förordning 1189/2018 (ikraftträdande: 1.1.2019) 

FÖRFRÅGNINGAR

E-post: veneilypatevyydet (at) traficom.fi

Uppdaterad