Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Handläggningstiderna för ansökningar om registrering

Med uppskattad handläggningstid för ansökningar avses dröjsmålet mellan inledande av ärendet och början av handläggningen. Ansökningar om registrering handläggs alltid som enskilda fall och kan förutsätta hörande av andra parter, vilket förlänger den tid som handläggningen tar.

Uppskattade handläggningstider för ansökningar om registrering

Typ av ansökan

Uppskattad handläggningstid

Diplomatregistrering2 veckor
Specialskylt3 veckor
Provnummerintyg3 veckor
Exportregistrering2 veckor
Rättelse av registeranteckning.4 veckor
Överlåtelseanmälan till okänd4 veckor
Slutlig avregistrering4 veckor
Uppdaterad