Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Kontrollera ditt fi-domännamns lagenlighet

Varje domännamnsanvändare ansvarar själv för att domännamnsregistreringen överensstämmer med lag. Domännamnet får inte kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Du kan förlora domännamnet som du registrerat, om innehavaren av det kränkta namnet eller varumärket kräver det.

Varje domännamn är unikt. I princip kan du fritt välja domännamn och den som först hinner registrera domännamnet får det. Var och en ansvarar dock själv för att domännamnet överensstämmer med lag. Om du registrerar ett domännamn som kränker någon annans namn eller varumärke kan du förlora ditt domännamn.

Innan du registrerar ett domännamn kontrollera i offentliga register att domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller varumärke inom EU.

Skyddade namn eller märken är:

FÖRFATTNINGAR OM FI-DOMÄNNAMN

Uppdaterad