Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Aktuellt om radioutrustningens överensstämmelse med krav

EU:s direktiv om radioutrustning uppställer krav på olika slags utrustning som fungerar trådlöst på radiofrekvenser. Nedan finns aktuella ämnen som hänför sig till radioutrustningsdirektivet.

Uppdaterad