Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Att köpa en begagnat båt

Ägarbytet ska göras inom 30 dagar efter köpet.

Kontrollera registeruppgifterna och säljarens identitet före köpet

Allra enklast är det om du köper farkosten av den som står som ägare i registret. Då slipper du problem med att reda ut äganderätten Om säljaren inte står som ägare till farkosten i registret, ska du kräva att säljaren lämnar över dokument som redogör för äganderätten från och med den ägare som finns i registret. Du kan på förhand kontrollera att farkosten är registrerad och vem som äger den. 

Om farkosten är avregistrerad eller om uppgifter om den saknas av någon anledning, kan du be att säljaren registrerar farkosten i sitt namn innan du köper den. 

Du kan på förhand kontrollera att farkosten är registrerad och vem som äger den.

Be säljaren om ett giltigt certifikat och gör tillsammans upp ett köpe- eller överlåtelsebrev för farkosten 

Du kan registrera farkosten i ditt namn med hjälp av antingen ett köpe- eller överlåtelsebrev (Extern länk) eller ett certifikat. Säljaren kan även ha gjort en överlåtelseanmälan för dig, och då görs ägarbytet på basis av den.

Ett certifikat är en digital kod som är i kraft i 30 dagar. Med ett certifikat kan du registrera farkosten i ditt namn på Traficoms webbplats. För att registrera farkosten vid ett registreringsställe behöver du ett köpe- eller överlåtelsebrev. 

Så här använder du ett certifikat

Mer information

I de flesta situationer klarar man sig bra med anvisningarna ovan. Men ibland kan man behöva mer information.

Uppdaterad