Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Att köpa en ny båt

Innan du får använda din nya båt ska den registreras för första gången. Första registrering gäller alla farkoster som för första gången registreras i Finland. Du ska uppge den kommun i Finland där farkosten huvudsakligen används. En förutsättning för registreringen är att farkosten tas i bruk i Finland.

Gör ett överlåtelse- eller köpebrev tillsammans med säljaren 

Se till att både farkosten och motorn identifieras i överlåtelsebrevet (Extern länk) även om de säljs som ett paket, t.ex. vattenskoter. Överlåtelsebrevet ska även innehålla uppgifter om säljare och köpare. Om farkosten köps på avbetalning ska finansieringsbolaget stå som ägare.

Kontrollera försäkran om överensstämmelse

Du behöver en försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om fritidsbåtar (Extern länk) för både den nya farkosten och dess motor. Försäkran om överensstämmelse finns i allmänhet i anslutning till instruktionsboken.

Gör en registeranmälan

Kom tillsammans med säljaren överens om vem av er som sköter registreringen. Om du sköter registreringen själv, kan du antingen göra den på Traficoms webbplats eller besöka ett registreringsställe. Registrera din farkost senast 30 dagar efter köpet.

Uppdaterad