Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Anmälan och avlägsnande av en ansvarig användare för ett fordon

I tjänsten kan du anmäla eller avlägsna företagets ansvariga användare.

Ett företag ska anmäla en ansvarig användare till trafik- och transportregistret, om en fysisk person inte har antecknats som innehavare av företagets bil i registret.

Med ansvarig användare avses en i Finland bosatt myndig person som känner bilens förare eller som är bilens huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare. Den ansvarige användaren ska åtminstone ha rätt att köra fordon i kategori B.

Uppgifterna om ansvarig användare behövs för automatisk trafikövervakning. Avgiften för trafikförseelse påförs den i registret antecknade ägaren, innehavaren, tillfälliga användaren eller ansvarige användaren för fordonet. För bilar som ägs av företag och för vilka en fysisk person inte separat har antecknats som innehavare påförs avgiften för trafikförseelse den ansvarige användaren för fordonet.

Den ansvarige användaren registreras företagsspecifikt. Ett FO-nummer kan endast ha en ansvarig användare. En anmälan om en ny ansvarig användare ersätter den som tidigare anmälts som ansvarig.

En firma behöver inte anmäla en ansvarig användare.

Anmälan om och avlägsnande av en ansvarig användare

Den som är ansvarig användare gör en anmälan om detta på blankett B132. Anmälaren ska känna till företagets namn och FO-nummer. Den som är ansvarig användare kan avlägsna sig själv från rollen som ansvarig användare på samma blankett.

Också en person som har rätt att företräda företaget eller en person som företaget gett fullmakt att administrera trafikaktörers uppgifter och tillstånd kan anmäla en ansvarig användare eller ta bort rollen som ansvarig användare. Anmälan ska innehålla  samtycke av den som antecknas som ansvarig användare. Läs mer: E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter

Identifiera dig med dina personliga bankkoder i tjänsten.