Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Certifikat för en farkost

Ett certifikat är en kod som består av sex tecken och som ger rätt att ändra uppgifterna om farkostens ägare och innehavare. Certifikatet är i kraft i 30 dygn från och med att det skapats. Inom denna tid ska en registeranmälan om ägarbytet göras, men det rekommenderas att anmälan görs utan dröjsmål.

Var kan man använda ett certifikat?

Ett elektroniskt certifikat kan endast användas i Traficoms e-tjänst. När du sköter ärendet vid ett registreringsställe ska du ha med dig ett överlåtelsebrev från och med den ägare som anges i registret.

Hur skapar man certifikatet?

1

Du ska skapa certifikatet om du är den som säljer farkosten

I egenskap av den i registret antecknade ägaren till farkosten, dvs. säljare, ska du logga in i tjänsten Mina ärenden och skapa certifikatet.

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.
Det kostar ingenting att skapa certifikat.

Som säljare kan du inte använda certifikatet å köparens vägnar för att göra ett ägarbyte.

2

Välj farkost

Välj den sålda farkosten ur förteckningen och skapa ett certifikat för anmälan om ägarbyte.

3

Välj tjänst

Välj tjänst: Skapa certifikat för anmälan om ägarbyte.

4

Ge certifikatet till den nya ägaren

Från tjänsten kan du även skriva ut ett förhandsifyllt överlåtelsebrev (Extern länk) och det lönar sig att skriva ut brevet i två exemplar.

Hur används ett certifikat?

1

Kontrollera att certifikatet är giltigt

Kontrollera först att certifikatet du fått av säljaren är giltigt i samband med köpet. Tjänsten för att kontrollera giltigheten är gratis och kräver inte identifiering.

2

Du ska använda certifikatet om du är den som köper farkosten

I egenskap av den nya ägaren, dvs. köpare, ska du logga in i tjänsten Mina ärenden och använda certifikatet.

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.

Uppgifterna i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.

3

Välj tjänst

Välj tjänst: Anmäl ägarbyte med certifikat.

Kontrollera att certifikatet du fått av säljaren är giltigt i samband med köpet.
Kontrollera säljarens identitet och fyll i och underteckna likalydande överlåtelsebrev (Extern länk) till båda parterna.

4

Ange registerbeteckning och certifikat

Fyll i eventuella övriga uppgifter. Som inloggad användare anges du automatiskt som ägare till farkosten och detta kan inte ändras.

Betala registreringen.

Hur ogiltigförklaras ett certifikat?

1

Du kan upphäva certifikatet om du till exempel skapade det för fel farkost.

Ett certifikat ogiltigförklaras automatisk efter 30 dagar om det inte används.
Det kostar ingenting att ogiltigförklara ett certifikat.

2

Logga in i tjänsten

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.

3

Välj ur förteckningen den farkost för vilken du felaktigt skapade ett certifikat.

Tryck på certifikatfältet som visar det giltiga certifikatet samt det datum då certifikatets giltighetstid löper ut.

4

I sidans nedre kant väljer du: Upphäv certifikat

Bekräfta upphävandet.