Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Elektronisk första registrering av en farkost

Den första registreringen ska utföras innan farkosten tas i bruk i Finland. Du kan göra den första registreringen i vår e-tjänst om du är en av farkostens ägare och är minst 15 år. Tjänsten kräver identifiering.

Gör så här

1

Skanna in eller fotografera handlingarna

Se till att både farkosten och motorn identifieras i överlåtelsebrevet (Extern länk) även om de säljs som ett paket, t.ex. vattenskoter, och att brevet innehåller uppgifter om säljare och köpare.

Kontrollera att du har en försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om fritidsbåtar både för den nya båten och för motorn. Försäkran om överensstämmelse finns i allmänhet i anslutning till instruktionsboken.

Kontrollera att du angett motorns tillverkningsnummer i rätt form. Tillverkningsnumret anges i olika format beroende på märket. Det är viktigt att motorns tillverkningsnummer meddelas rätt så att systemet hittar eventuella uppgifter om en motor som redan finns i systemet eller som förhandsanmälts av tillverkaren.

Skanna in eller fotografera handlingarna före du påbörjar anmälan.

3

Logga in på vår e-tjänst

Tjänsten kräver identifiering. Du måste vara minst 15 år.

4

Välj tjänst

Välj tjänsten Första registrering av farkost

5

Komplettera uppgifterna

Komplettera uppgifterna om ägare/innehavare. Som inloggad användare anges du automatiskt som ägare till farkosten och detta kan inte ändras.  Mata in WIN-koden och komplettera uppgifterna om farkosten och dess motor.

6

Godkänn ändringarna och betala

Betala registreringen och kom ihåg att klicka på knappen Retur till säljarens tjänst, varefter du får en bekräftelse på betalningen och kan skriva ut ett kvitto.

Om du kryssade i att du kommer att skicka in vissa bilagor per post ska du skriva ut ett följebrev från godkännandesidan. Skicka följebrevet tillsammans med de handlingar som du skickar per post. På detta sätt blir det enklare att koppla dem till rätt ärende och behandlingen påskyndas. Observera att om du har meddelat att du skickar bilagor per post, inleds inte behandlingen av ärendet förrän alla nödvändiga bilagor har inkommit.

Behandlingstiden för en anmälan är 1–2 veckor. Det nya registreringsbeviset skickas hem till dig per post när din farkost har registrerats.

I tjänsten Mina ärenden ser du när farkosten visas i ditt namn, varefter du kan använda farkosten även om registreringsbeviset ännu inte har kommit. Kom ihåg att fästa registerbeteckningen på farkosten enligt anvisningarna. 
Myndigheterna kan vid behov kontrollera i systemet att farkosten är registrerad och att bevisbeställningen är i kraft. Det lönar sig dock att ha köpebrevet med sig då man rör sig till sjöss.