Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Tillstånd för fartygsradio, ansök om radiotillstånd som träder i kraft genast

På tjänsten kan du få radiotillstånd för följande radioanläggningar: Maritim VHF-radiotelefon och/eller DSC-anläggning, Maritim VHF-handtelefon och/eller DSC-anläggning, MF/HF-radiotelefon och/eller DSC-anläggning, Sjöfartsradar (3 cm eller 10 cm), EPIRB-nödsändare, AIS-sändare, SART, AIS-SART, EPIRB-AIS, MOB. Den sökande måste ha ett behörighetsbevis (certifikat) för maritim radiokommunikation. Vid ansökan om tillstånd via e-tjänsten godkänner användaren, att radiotillståndet beviljas genom automatiskt beslutsfattande. Du måste identifiera dig innan du kan fylla i blanketten. Du kan identifiera dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. För att sköta ärenden för ett företag behöver du dessutom en Suomi.fi-fullmakt. På tjänsten betalar du genast en frekvensavgift för den första perioden och i fortsättningen sänder vi en faktura årligen. Den typiska årliga frekvensavgiften för ett fartygs radiolicens är mellan 19,43-38,86 euro, beroende på radiosändares typer och antal (AL).