Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom myöntää turvallisuusluvan Suomessa toimiville rataverkon haltijoille. Turvallisuusluvalla rataverkon haltija osoittaa, että sillä on käytössään vaatimusten mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla varmistetaan toimijan kyky hallinnoida rataverkkoa turvallisesti.

HUOM! Yksityisraiteen haltijoilla on mahdollisuus noudattaa ilmoitusmenettelyä turvallisuusluvan hakemisen sijasta.

Traficom myöntää rataverkon haltijalle turvallisuusluvan rataverkon suunnittelua, rakentamista, kunnossapitämistä ja hallintaa varten. Turvallisuuslupa on osoitus siitä, että rataverkon haltija on huomioinut toiminnassaan turvallisuutta koskevat vaatimukset ja pystyy toimimaan rataverkon haltijana hallinnoimallaan rataverkon osalla turvallisesti.

Turvallisuusluvan saamisen edellytyksenä on, että rataverkon haltijalla on käytössään toimiva turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Lisätietoja ja kuvauksen turvallisuusluvan saamisen edellytyksenä olevasta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä löydät Rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä -sivulta.

Turvallisuusluvan hakeminen

1

Perehdy rataverkon hallintaa ohjaavaan yhteiseurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön

Keskeinen säädös turvallisuusluvan hakemisen kannalta on Komission suositus käytännön järjestelyistä turvallisuuslupien antamiseksi rataverkon haltijoille (EU) 2019/780.

3

Ole tämän jälkeen yhteydessä Traficomin asiantuntijoihin, joilta saat lisätietoja hakemisprosessista

Olli Matilainen
Sähköposti: olli.matilainen@traficom.fi
Puhelin: 029 534 6410

Janne Anttila
Sähköposti: janne.anttila@traficom.fi
Puhelin: 029 534 7341

Hakemus ja sen liitteet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi. Traficomin on tehtävä päätös turvallisuusluvan myöntämisestä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun virastolle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. 

Ajankohtaiset tiedot turvallisuusluvan hinnoittelusta ovat löydettävissä kulloinkin voimassa olevasta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista koskevasta maksuasetuksesta esimerkiksi finlex.fi -verkkosivuilta.