Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n data- ja digisääntely – datastrategiasta datatalouteen

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2020 datastrategian, jonka tavoitteena on viedä EU datavetoisuuden eturiviin. Yritykset, tutkijat ja julkishallinnot hyötyvät datan sisämarkkinoiden mahdollistamasta datan vapaasta liikkumisesta EU:ssa ja eri alojen välillä.

Mahdollisuus datan laajaan saatavuuteen ja hyödyntämiseen on keskeinen edellytys innovaatioille ja kasvulle. Datastrategian avulla EU haluaa edistää datataloutta, jotta datan ja datapohjaisten tuotteiden ja palveluiden tarjonta kasvaisi sisämarkkinoilla. EU on ennustanut, että datatalouden arvo olisi 829 miljardia euroa vuonna 2025, kun vuonna 2018 datatalouden arvo on ollut 301 miljardia euroa.

Datastrategian ohjaamana EU:ssa valmisteltiin vuoden 2022 aikana uutta dataa ja sen käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntöehdotuksilla pyritään parantamaan ja yhdenmukaistamaan EU:n nyt hajanaista lainsäädäntökehitystä. Datastrategian merkittävimmät lainsäädäntöaloitteet ovat datanhallinta-asetus (DGA), digipalvelusäädös (DSA), digimarkkinasäädös (DMA), datasäädös (DA) ja tekoälysäädös (AI). Nämä aloitteet etenivät merkittävästi vuonna 2022.

Datanhallinta-asetuksesta tehtäviä Traficomille

Ensimmäisenä valmistui datanhallinta-asetus, joka koskee julkisen sektorin hallussa olevaa dataa sekä asettaa raamit datan välityspalveluille ja data-altruismiorganisaatioille. Datanhallinta-asetus hyväksyttiin toukokuussa 2022 ja sen soveltaminen alkaa 24.9.2023.

Datanhallinta-asetus koskee Traficomia julkisena organisaationa, joka tuo dataa uudelleen käytettäväksi ja mahdollisena toimivaltaisena viranomaisena asetuksen mukaisten datan välityspalveluiden ja data-altruismiorganisaatioiden osalta. Traficom valmistautuu datanhallinta-asetuksen soveltamiseen.

Traficom ehdolla digipalvelusäädöksen valvojaksi

Digipalvelusäädöksen ja digimarkkinamarkkinasäädöksen osalta EU:ssa saavutettiin yhteisymmärrys vuoden 2022 aikana. Digimarkkinasäädös astui voimaan 1.11.2022 ja digimarkkinasäädös 16.11.2022. Digimarkkinasäädöksen soveltaminen alkaa 2.5.2023 ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti vuodesta 2024 alkaen.

Digipalvelusäädöksen osalta Traficomia on ehdotettu kansalliseksi koordinaatioviranomaiseksi ja asetuksen pääasialliseksi valvojaksi.

Data-asetus eteni EU:ssa

Data-asetus otti myös vuoden aikana ison ja tärkeän askeleen, kun komissio antoi helmikuussa 2022 ehdotuksensa datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskeviksi säännöiksi eli EU:n datasäädökseksi (Data Act).

Uuden datasäädöksen tavoitteena on lisätä datan saatavuutta ja luoda säännöt sille, mitä dataa EU:n kaikilla talouden aloilla voidaan antaa käyttöön, kenelle ja mitä tarkoitusta varten.

Data-asetuksen voimaantulolla on ennustettu olevan merkittäviä vaikutuksia kaikilla talouden aloilla. Neuvottelut data-asetuksesta jatkuvat vuoden 2023 aikana, kuten myös neuvottelut tekoälyasetuksesta.

Traficomiin uusi Datatalousverkosto

Traficomissa EU:n uusiin digi- ja datasäännöksiin valmistautuminen aloitettiin vuoden 2022 aikana ja vuoden 2023 alussa virastoon perustettiin Datatalousverkosto, joka vastaa uusien digi- ja datasäännöksien myötä virastolle tulevista uusista koordinaatio-, rekisteröinti-, ja valvontatehtävistä.

Päivitetty