Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämä tietotilinpäätös on osa raportointikokonaisuuttamme, joka tukee viraston johtamista ja kehittämistä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelystä ja kuvaa tietovarannot, tietovirrat, tietosuojan ja -turvan sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän riskienhallinnan.

Datastrategiasta datatalouteen

Euroopan komission vuonna 2020 julkaiseman datastrategian tavoitteena on mahdollistaa datan laaja saatavuus ja hyödyntäminen innovaatioiden ja kasvun pohjana. EU arvioi datatalouden arvoksi 829 miljardia euroa vuonna 2025. Traficomissa aloitimme EU:n uusiin digi- ja datasäännöksiin valmistautumisen vuoden 2022 aikana, koska uusia tehtäviä on odotettavissa virastolle − ja perustimme Datatalousverkoston vuoden 2023 alussa.

Tietoa ja analyysejä tukemaan päätöksiä 

Kehitämme tiedontuotantoamme ja analyysejä jatkuvasti, jotta liikenteen ja viestinnän toimivuuden, turvallisuuden ja kestävyyden varmistava päätöksenteko on mahdollista Suomessa. 

Hyödynnämme työssämme laajasti tietolähteitä ja aineistoja vaikutusarvioiden ja selvitysten laatimisessa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä. Jakamaamme tietoa hyödyntävät viranomaisten lisäksi myös liikennealan toimijat, eri sidosryhmät, tutkimuslaitokset ja kansalaiset. Esimerkiksi tieto sähköstä ja vedystä lentoliikenteen käyttövoimina hyödyttää useita sidosryhmiämme.

Kestävän liikennejärjestelmän suunnitteluun laaja tietopohja 

Kestävien investointipäätösten tekeminen edellyttää laajaa tietopohjaa ja analyysiä nykytilasta, vaikutustenarviointia sekä tulevaisuuden tarpeiden arviointia. Vuoden 2022 analyysiimme olemme sisällyttäneet myös maailmantilanteen vaikutusten tarkastelun Suomen liikennejärjestelmään. Sujuva, turvallinen ja ympäristöystävällinen liikkuminen ja kuljettaminen on välttämätöntä niin yksittäisille ihmisille kuin elinkeinoelämälle.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tuottaa kansallista tilannekuvaa

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tuottaa koko yhteiskuntaa koskevaa kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskeskus käsittelee vuosittain satoja tuhansia Suomea koskevia tietoturvatapahtumia ja häiriöitä. Tuotamme tietoa ylimmälle valtiojohdolle, viranomaisille, organisaatioille ja kansalaisille.

Suomessa organisaatioihin kohdistui vuonna 2022 jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta ja erityisesti vakavavaikutteisten kyberhäiriöiden määrä kasvoi aiemmasta. Traficomin kyberhäiriöistä keräämät tiedot kertovat, että kyberturvallisuus vaatii aiempaa enemmän huomiota.

Kokonaisturvallisuutta arvioidaan jatkuvasti

Kokonaisturvallisuuden hallintamallimme pohjautuu ISO 27001 -tietoturvastandardiin ja parhaisiin käytäntöihin. Tarkastelemme mallissa virastomme sisäiseen toimintaan liittyvää riskienhallintaa, tietoturvallisuutta, henkilöstöturvallisuutta, tietosuojaa, tilaturvallisuutta, varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. Vuoden 2022 auditoinnin tuloksena sertifikaattimme uudistettiin ilman poikkeamia.

Henkilöstön turvallisuustietoisuus tärkeässä roolissa

Toteutimme vuonna 2022 henkilöstöllemme turvallisuuskulttuuria mittaavan kyselyn jo kolmatta kertaa. Tulokset osoittavat, että turvallisuuskulttuurimme kehittyy edelleen positiiviseen suuntaan ja turvallisuustietoisuus on noussut. Tämä on meille tärkeää, sillä jokainen traficomilainen on merkitsevä kokonaisturvallisuuden toteutumiseksi. Toimintaympäristömme on muuttunut ja kokonaisturvallisuuden tiedonhallinnan merkitys on entistäkin tärkeämpää − jatkamme kehittämistä edelleen.

Kirsi Karlamaa
pääjohtaja
 

Päivitetty