Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietopalvelut edistää tietojen käyttöä

Traficomin ylläpitämät liikenne- ja viestintäasioiden rekisterit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Rekistereiden tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Suurin osa Traficomin vastaanottamista tietopyynnöistä kohdistuu liikenneasioiden rekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojen luovuttamista käyttötarkoituksen mukaan sekä saada pääsy omiin henkilötietoihin.

Tiedonluovutuksen tunnusluvut

Luovutukset liikenneasioiden rekisteristä

Traficom luovuttaa liikenneasioiden rekisterin tietoja kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä viranomaisille liikenteen palveluista annetun lain mukaisesti.

Julkiset rekisteritietopalvelut tarkoittavat kansalaisille tarjottavia tietopalveluita Traficomin sähköisessä asioinnissa. Palveluiden tiedot ovat julkisia rekisteritietoja, joista voidaan tehdä yksittäisiä kyselyitä. Palveluista suosituin on ajoneuvon rekisteritiedot ja veron maksu -palvelu.

Traficomin rajapintaan voi tehdä sovellus-sovelluskyselyitä koneluettavassa muodossa. Tätä hyödyntävät muun muassa vakuutusyhtiöt, viranomaiset ja Traficomin sopimuskumppanit (esimerkiksi rekisteritunnuksella haku -palvelut, ajanvarauspalvelut, korjaamopalvelut, hinauspalvelut). Aineistoilla tarkoitetaan Traficomin kumppaneille ja viranomaisille toimittamia tieliikenteen rekisteritietoaineistoja. Eniten rekisteritietoa luovutetaan eräpalveluina, mikä tarkoittaa säännöllisiä otantoja liikenneasioiden rekisteristä. Tietojen luovuttaminen rajapintojen ja aineistojen kautta edellyttää sopimusta ja/tai tietolupaa.

Traficomin sopimuskumppanit tuottavat liikenneasioiden rekisterin tietoihin perustuvia palveluja yksityishenkilöille, omaan käyttöön ja toisille yrityksille liikenteen tarkoituksiin kuten liikennepalveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen, mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramarkkinointiin, muuhun osoite- ja tietopalveluun sekä asiakasrekisterin päivittämiseen. Listaus palveluntarjoajista löytyy Traficomin verkkosivuilta.

Tunnusluvut

Julkiset rekisteritietopalvelut: 2 300 000 yksittäiskyselyä

 • Kuljettajatiedot: 25 000 kyselyä
 • Ajoneuvon omistaja- ja historiatiedot: 285 000 kyselyä
 • Ajoneuvon rekisteri- ja verotiedot: 2 000 000 kyselyä
 • Vesikulkuneuvotiedot: 4 000 kyselyä
 • Ilma-alustiedot: 5 000 kyselyä 

Rajapinnat (API) ja suorakyselyt: 128 milj. tietoyksikköä 

 • Sopimuskumppanien julkiset yksittäiskyselypalvelut: 2,6 milj. tietoyksikköä 
 • Sopimuskumppanien yrityspalvelut: 23 milj. tietoyksikköä 

Aineistot: 691 milj. tietoyksikköä 

Avointa dataa kattavasti eri rekistereistä

Avoin data on digitaalisessa muodossa olevaa informaatioita, joka on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä. Traficomin julkaisema avoin data on kootusti saatavilla verkkosivuilla. 

Traficom tuottaa ja julkaisee avointa dataa muun muassa ajoneuvoista, aluksista, rautatiekalustosta ja ilma-aluksista. Lisäksi avointa dataa julkaistaan esimerkiksi viestintäpalveluista, Fi-verkkotunnuksista sekä taajuuksista. 

Rekisteröidyn oikeudet tietoon ja niiden toteutuminen

Traficom kerää ja käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä toteuttamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi itseä koskevat henkilötiedot.Jos henkilötiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, rekisteröity voi vaatia tietojen oikaisemista. 

Rekisteröidyn oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä kerrotaan Traficomin verkkosivuilla, jossa on kootusti saatavilla mun muassa palvelu- ja rekisterikohtaiset tietosuojaselosteet, joissa on kuvattu, mitä tietoja Traficom kerää, miten niitä käytetään sekä mitkä ovat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet.

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom häntä koskevia henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy näihin henkilötietoihin. Omien tietojen tarkastuspyynnön voi kohdistaa liikenteen ja viestintäasioiden rekistereihin. 

Liikenteen rekisterit

Keskeiset liikenteen rekistereihin liittyvät omat tiedot voi tarkastaa kirjautumalla Traficomin sähköiseen Oma asiointi -palveluun. Palvelussa voi tarkistaa seuraavat omat tiedot:

 • Omat perustiedot kuten yhteystiedot
 • Omat ajoneuvot ja niiden verotiedot
 • Omat vesikulkuneuvo- ja alustiedot
 • Omat kuljettajatiedot
 • Omat tieliikenteen ja merenkulun ammattipätevyystiedot
 • Omat tiedonluovutuskiellot

Laajemman liikenteen rekistereitä koskevan omien tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla tätä koskevan pyynnön kirjallisesti Traficomille. Pyynnön voi tehdä esimerkiksi täyttämällä ja lähettämällä Traficomin verkkosivuilta löytyvän lomakkeen postitse tai salatulla sähköpostilla Traficomiin. Pyynnön perusteella Traficom toimittaa rekisteröidylle jäljennöksen niistä henkilötiedoista, joihin tarkastuspyyntö on kohdistunut. 

Viestintäasioiden rekisterit

Viestintäasioiden rekistereitä koskevan omien tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä Traficomin verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen täyttäminen edellyttää kirjautumista. Viestintäasioiden rekisterit, joihin omien tietojen tarkastuspyynnön voi kohdistaa, ovat:

 • Taajuushallinnon radiolupa-, tutkinto- ja todistusasioiden käsittelyjärjestelmä
 • .fi verkkotunnusrekisteri
 • Postinvarmennusjärjestelmä
 • Numerointirekisteri
 • Verkkotietopiste-palvelu
 • Markkinavalvontarekisteri

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Traficom oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja. 

Vuonna 2022 Traficomiin tuli muutama omien tietojen oikaisupyyntö.

Oikeus rajoittaa tietojen luovuttamista

Luonnollisella henkilöllä on oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen

 • Avoimen rajapinnan kautta
 • Liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin
 • Kehittämis- ja innovaatiotoimintaan
 • Suoramarkkinointiin

Lisäksi luonnollisella henkilöllä on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yksittäisluovutuksena.

Oikeushenkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen

 • Kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Turvakiellosta säädetään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 ja 37 §:ssä. Luovutusrajoitus laajennetaan kattamaan myös luonnollisen henkilön nimi, kun turvakielto siirretään liikenneasioiden rekisteriin. Turvakieltoa haetaan Digi- ja väestötietovirastosta sen ylläpitämään väestötietojärjestelmään (VTJ).

Tiedonluovutusrajoitukset eivät estä tiedon luovuttamista viranomaiselle tai laissa säädetyn tehtävän suorittamiseen.

Vuonna 2022 liikenneasioiden rekisterissä noin 472 000 henkilöllä oli voimassa jokin tiedonluovutuskielto. Yhdellä henkilöllä voi olla voimassa useampi kieltolaji samanaikaisesti. Käytetyin tiedonluovutuskieltolaji on suoramarkkinointikielto, joka estää henkilötietojen luovuttamisen suoramarkkinointia varten. Tämä estää markkinointipostin esimerkiksi katsastusyrityksiltä tai autoliikkeiltä. Yritykset ja yhteisöt eivät voi rajoittaa tietojensa luovutusta muuhun kuin kehitys- ja innovaatiotoimintaan. 

 

Tiedonluovutuskiellot 2022

 • 472 144 henkilöllä voimassa jokin tiedonluovutuskielto
 • Suoramarkkinointikiellot: 457 119
 • Yksittäisluovutuskiellot: 370 174
 • Avoimen rajapinnan kiellot: 159 792
 • Liikenteeseen liittyvät tarkoitukset -kiellot: 339 282
 • Kehitys- ja innovaatiokiellot (luonnolliset henkilöt): 144 219
 • Kehitys- ja innovaatiokiellot (oikeushenkilöt): 5 197
 • Turvakiellot: 8 547
Päivitetty