Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

28.12.2021: Begränsningarna i gränsöverskridande buss- och taxitrafik fortsätter

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 16 januari 2022 . Inkommande personer instrueras i en hälsokontroll.

Enligt statsrådets beslut av den 28 december 2021 från och med den 28.12.2021 kl. 15.00 över EU-/Schengenområdets yttre gränser tillåts; returtrafik till Finland, utgående av tredjelandsmedborgare, annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts all persontrafik på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie med ett intyg på ett negativt resultat på ett Covid 19-test som utförts senast 48 timmar före ankomsten till landet kan uppvisas.

EU-/Schengen-områdets inre gränser tillåts; returtrafik till Finland, annan nödvändig trafik eller på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie eller genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas. Utöver dessa krävs ett intyg på ett negativt resultat på ett Covid 19-test som utförts senast 48 timmar före ankomsten till landet. Och via vissa landsgränser tillåts trafik med speciella begränsningarna*.

I praktiken innebär det att i internationella gränsöverskridande persontransporter i linjetrafik och tillfällig trafik är gränsövergång tillåten för finska medborgare eller personer som bor i Finland eller personer som har ett nödvändigt ärende i Finland. Gränsövergång tillåts ifall ett godkänt intyg av Covid-19 vaccinationsserie eller i EU-/Schengenområdets inre gränser genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas. Utöver dessa krävs ett intyg på ett negativt resultat på ett Covid 19-test som utförts senast 48 timmar före ankomst till landet. Dessutom tillåts trafik via vissa landsgränser med speciella begränsningarna*. I en del av trafik via EU-/Schengenområdets yttre gränser tillåts gränsövergång enligt förutsättningarna för ankomsten till landet för EU-/Schengen inre trafik**. Därtill tillåts personer som bor i en annan EU-eller Schengenstat återvända via Finland i EU-/Schengenområdets inre trafik.

Begränsningen för gränsövergång gäller inte transportmedlen. Gränsövergång är tilllåten också för chaufförer och personal som är anställda av transportidkaren. Om passagerare åker med transportmedel, i detta fall buss eller taxi vid gränsövergång, avgörs varje passagerares rätt att resa till eller från Finland på ovan nämnda grunder. Enligt Utlänningslag, alltid i de yttre gränserna och i situationen där en intern gränskontroll har returnerats skall transportidkaren säkerställa att passagerare uppfyller sina krav för gränsövergång. Alla inkommande personer till Finland instrueras i en hälsokontroll.

Begränsningen gäller även taxitrafik om internationell taxitrafik är reglerad mellan Finland och en annan stat.

En trafikidkare som av en behörig finsk myndighet har beviljats taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd, ett tillstånd för linjebaserad trafik som berättigar till internationell regelbunden persontrafik, ett hämtningstillstånd som berättigar till internationell tillfällig persontrafik, ett EU-färdblad eller ett Interbus-färdblad gäller allt som nämns ovan.

Till den del bestämmelserna gäller kontroll av personer och deras medborgarskap ligger ansvaret hos Gränsbevakningsväsendet.

Begränsningen har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 16 januari 2022.

*EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts via landsgränser mellan samfund i gränsområde: Norge, Sverige+ Åland-Norrtälje

**EU-/Schengen-områdets yttre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts enligt förutsättningarna för ankomsten till landet för EU-/Schengenområdets inre trafik:

Andorra, Argentina, Australien, Bahrain, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Hong Kong, Indonesien, Irland, Kanada, Kina, Kuwait, Kroatien, Macao, Monaco, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Ruanda, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan, Uruguay, Vatikan, Förenade Arabemiraten.

Ytterligare information

Ledande sakkunnig Mikko Västilä, e-post: mikko.vastila@traficom.fi  

Överinspektör Ani Sohlberg, e-post: ani.sohlberg@traficom.fi