Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

3G-näten ger plats för nyare teknologier

Teleoperatörerna DNA Abp, Elisa Abp och Telia Oyj kommer att stänga ned sina 3G-nät under åren 2023-2024. De frekvenser som de nuvarande 3G-näten använder kommer att tas i bruk av nyare mobilnätteknologier.

3G-nät kommer att läggas ned i samband med ibruktagandet av nyare mobilteknologier. De nyare teknologierna kan svara på den kontinuerligt ökande användningen av mobilnät, på det ökande kapacitetbehovet och på utvecklingen av nya tjänster. I övergången är det bra att notera att även om 3G avvecklas förblir 2G-, 4G- och 5G-näten dock i bruk. Ett undantag gör teleoperatorn Ålcom på Åland som håller kvar 3G-nätet men stänger ned sitt 2G-nät.

Information om stängningen, dess tidtabeller och konsekvenser finns på operatörernas webbsidor. Vi rekommenderar att kunderna kollar närmare information och anvisningar på dessa sidor, speciellt om man har en gammal mobiltelefon eller ett gammalt SIM-kort. Då man skaffar ny utrustning är det bra att försäkra sig om att de också fungerar i 4G- eller 5G-näten. 

Närmare information fås av teleoperatörerna:

DNA (Extern länk) (på finska)

Elisa (Extern länk)

Telia (Extern länk) (på finska)

Ålcom (Extern länk)

Inverkan av stängning av de nuvarande 2G- och 3G-näten och behövliga åtgärder har också utretts på Europeisk nivå i en rapport publicerad av EU:s radiofrekvenspolitiska grupp (Extern länk) (på engelska).

Ytterligare information

Heidi Himmanen, ledande sakkunnig, tfn 029 539 0441, heidi.himmanen@traficom.fi

Tapio Penkkala, ledande sakkunnig, tfn 029 539 0434, tapio.penkkala@traficom.fi