Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

År 2023 genomgick sammanlagt 3 272 farkoster en första registrering, vilket är nästan 29 procent mindre än år 2022. Antalet första registreringar minskade för andra året i rad och var till och med mindre än åren före coronapandemin. Antalet ägarbyten ökade dock en aning jämfört med föregående år. Uppgifterna framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik.

År 2020 framträder tydligt som det livligaste året när man ser på antalet första registreringar av farkoster efter år 2016. Åren 2016–2019 gjordes första registreringar i tämligen jämn takt, även om det skedde en liten uppgång i slutet av perioden. Åren 2020 och 2021 ökade antalet första registreringar till en klart högre nivå. Från och med år 2022 har antalen sjunkit, och år 2023 ligger antalet på en lägre nivå än före coronapandemin.

”Handeln med nya båtar avtog klart år 2023, och nu framträder toppen till följd av båtboomen under coronaåren ännu tydligare i statistiken. När handeln tillfälligt är mycket livlig kan man naturligtvis även anta att mängderna därefter kommer att börja minska. De närmaste åren kommer att visa på vilken nivå båthandeln kommer att stabilisera sig”, säger Mika Idman, specialsakkunnig vid Traficom.

Av första registreringarna är största delen motorbåtar, men det registreras även ett stort antal vattenskotrar varje år. Andelen segelbåtar och andra farkoster är betydligt mindre. År 2023 sjönk antalen i fråga om nästan alla båttyper. Störst var nedgången antalsmässigt sett för motorbåtar och relativt sett för hydrokoptrar.

Registreringsskyldigheten för båtar gäller farkoster som är minst 5,5 meter långa eller har en motor på minst 15 kW (ca 20,4 hk).

De populäraste märkena är små och snabba   

År 2023 var de populäraste märkena bland första registreringarna Sea-Doo, Buster och Suvi. Sea-Doo på förstaplatsen är ett vattenskotermärke, medan märkena Buster och Suvi är kända främst för sina snabba motorbåtar. Även de andra populäraste märkena är märken på snabba motorbåtar.

De vanligaste märkena bland första registreringarna år 2023 

MärkeAntal
Sea-Doo673
Buster387
Suvi234
Terhi189
Yamarin186
Silver179
Faster158
AMT109

I huvudsak privatpersoner gör första registreringar

År 2023 gjordes 83 procent av första registreringarna av båtar av privatpersoner och 17 procent av företag. Företag skaffar i medeltal lite mindre farkoster än privatpersoner. Å andra sidan hade de farkoster som införskaffades av företag större motoreffekt. De största finansieringsbolagen har inte tagits med i jämförelsen. Av de privatpersoner som skaffade en farkost var 87 procent män och 13 procent kvinnor. Medelåldern bland dem som skaffade en båt var 52 år.

Handeln med begagnade båtar vaknade till liv efter nedgång

I fråga om ägarbyten för båtar har utvecklingen under de senaste åren gått i samma riktning som för första registreringarna. Åren 2020–2021 var toppår även när det gäller ägarbyten. Efter det har antalet varit mindre, men år 2023 gjordes dock aningen fler ägarbyten än året innan, sammanlagt 23 604.

Via Traficoms e-tjänster kan man enkelt registrera sin båt 

Via Traficoms e-tjänster kan man göra nästan alla båtregistreringar och ägarbyten oberoende av tid och plats. I tjänsten kan man kostnadsfritt kontrollera registeruppgifterna om sin farkost och mot en avgift se tekniska uppgifter, motoruppgifter och ägaruppgifter om vilken farkost som helst som är registrerad i trafik- och transportregistret.

Alternativt kan man sköta registreringar genom att besöka något av de registreringsställen som finns runtom i Finland eller skicka in en ansökan jämte bilagor till Traficom.

Heltäckande myndighetstjänster för båtförare, från sjökort till radiotillstånd och från båtregistrering till olika behörighetsbrev och båtsäkerhet, har koncentrerats till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Mer information

Mika Idman, specialsakkunnig, tfn 0295 345 222, mika.idman@traficom.fi (statistik)

Reetta Laine, specialsakkunnig, tfn 0295 345 434, reetta.laine@traficom.fi (registrering av farkoster)