Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

När vårvädret kommer börjar fler och fler drönare flyga upp i skyn. Det är bra att förbereda sig i förväg för den mest livliga flygsäsongen: lär dig reglerna, registrera dig och avlägg provet. En ansvarsfull flygare känner till var man får flyga och beaktar integritetsskyddet.

EU:s drönarförordning, som trädde i kraft i början av förra året, förenhetligade regelverket för drönare i hela EU. För drönaranvändarna förde den med sig en skyldighet att registrera sig i ett register över drönaroperatörer. Den nya förordningen medförde också vissa förändringar i rutinerna för flygning, men grunderna för säker flygning ändrades inte. Vi har sammanställt information som du behöver beakta för att kunna flyga tryggt.

Registrera dig och avlägg provet

Alla drönaranvändare, såväl hobby- som yrkesanvändare, ska registrera sig, lära sig reglerna för drönarflygning och i regel avlägga ett prov. Registreringen gäller dock inte användare som flyger med drönare som väger under 250 gram och saknar kamera eller drönare som klassas som leksaker.

För hobbyflygare räcker det i allmänhet med att avlägga teoriprovet för fjärrpiloter. Hittills har 15 800 flygare avlagt provet.

”Utbildningskraven har definitivt en positiv inverkan på säkerheten. Genom att följa gemensamma spelregler tar vi hand om både vår egen och andra människors säkerhet", säger Patrik Söderström, specialsakkunnig vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Du kan enkelt registrera dig och göra provet på Traficoms webbplats droneinfo.fi och via drönartjänsterna på Fintraffic.fi. Efter att du registrerat dig ska du ange den registreringskod som du fått per e-post på drönarens kropp. Koden ska vara tydligt läsbar.

Från och med februari krävs utöver teoriprovet på nätet även ett övervakat ytterligare teoriprov för fjärrpiloter som flyger 500–2 000 gram tunga drönare på högst 150 meters avstånd från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden. Det är möjligt att avlägga det s.k. A2-teoriprovet på flera orter. Hittills har drygt 1 000 personer avlagt det.

Flyg endast där det är tillåtet

Luftfart har i vissa delar av Finland begränsats i förbjudna områden och restriktionsområden, och i dessa är även drönarflygning förbjuden utan särskilt tillstånd. Föreskrifter om permanenta förbjudna områden och restriktionsområden för luftfart finns i Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (Extern länk).

Traficom kan även inrätta geografiska UAS-zoner som begränsar eller förbjuder obemannad luftfart. Till exempel i närheten av flygplatser har sådana zoner, där flygning med drönare är begränsad, inrättats för att skydda flygtrafiken. Information om inrättade zoner publiceras på droneinfo.fi.

I Finlands luftrum inrättas kontinuerligt även tillfälliga förbjudna områden och restriktionsområden, som även drönarpiloter måste beakta. Sådana områden kan inrättas exempelvis för att skydda stora offentliga tillställningar eller försvarsmaktens övningsverksamhet. Information om tillfälliga restriktioner i luftrummet publiceras av Fintraffics flygtrafiktjänst i informationstjänsten för luftfarten på ais.fi (Extern länk) (på finska), som tillägg till luftfartshandboken.

För närvarande finns det även en privat webbaserad karttjänst där det är möjligt att kontrollera eventuella restriktioner på en planerad flygrutt. Webbtjänsten Aviamaps (Extern länk) (på finska) ger information om Finlands luftrum så gott som i realtid och hjälper dig att fatta beslut om säker flygning. I tjänsten kan du kontrollera önskade platser och ta reda på om flygning är begränsad där.

”Drönarflygning är en form av luftfart som ökar kraftigt, och den håller på att utvecklas till ett område som öppnar nya affärsmöjligheter. Det är fint att ny teknologi utnyttjas inom luftfarten. Det är naturligtvis mycket viktigt att beakta även den bemannade flygtrafiken i samband med drönarflygning, påminner direktör Pasi Nikama, som ansvarar för kundrelationerna och marknadsföringen vid Fintraffics flygtrafiktjänst.

Håll drönaren inom synhåll och respektera privatlivet

Drönaren ska flygas på under 120 meters höjd, och flygaren ska hålla drönaren inom synhåll. I närheten av flygplatser och stora grupper av människor ska man vara försiktig. Om du vill flyga i en begränsande geografisk UAS-zon i närheten av en flygplats hittar du anvisningar för hur du ansöker om nödvändigt tillstånd på Fintraffics webbplats på sidan Att flyga drönare i närheten av flygplatser och i kontrollerat luftrum (Extern länk).

Man måste också respektera andra människors privatliv och hemfrid. Flyg inte ovanför andras hem på ett störande sätt och titta inte på hemfridsskyddade områden.

”Brott mot bestämmelser och lagar kan leda även till straffrättsliga åtgärder. Se därför till att du är medveten om begränsningarna för din flygning”, påminner Tuukka Skottman, kommissarie vid polisinrättningen i Helsingfors.

Mer information om hur du flyger säkert finns på droneinfo.fi (Extern länk)!

Ytterligare information

Traficom: Patrik Söderström, specialsakkunnig, patrik.soderstrom@traficom.fi, tfn 029 534 6120

Fintraffic Flygtrafiktjänst AB: Pasi Nikama, direktör, pasi.nikama@fintraffic.fi, tfn 040 848 2904

Polisinrättningen i Helsingfors: Tuukka Skottman, kommissarie, tuukka.skottman@poliisi.fi, 
tfn 029 547 6024