Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Antalet olyckor med dödlig utgång i sjötrafiken minskade betydligt år 2020. 30 personer omkom i sjötrafiken. Största delen av olyckorna inträffade efter att en roddbåt eller liten motorbåt kapsejsat eller fått slagsida. Användning av räddningsväst är ett av de effektivaste sätten att förhindra drunkningsolyckor i sjötrafiken.

År 2020 inträffade totalt 2 204 olyckor i sjötrafiken. 30 personer omkom i olyckor i sjötrafiken, vilket är 16 färre än året innan. Alla sjötrafikolyckor med dödlig utgång berörde fritidsbåtar. Även om de flesta av dödsolyckorna inträffade på insjöarna, inträffade exceptionellt få olyckor med dödlig utgång i Finlands insjöområden.

Av de omkomna i sjötrafikolyckorna var 28 män och 2 kvinnor. Drygt hälften av personerna som omkom i sjötrafikolyckor var män över 54 år.

”Vi hoppas att en permanent förändring i säkerhetskulturen till sjöss är på gång. Räddningsvästens betydelse för säkerheten och människors liv kan dock inte nog betonas, och särskilt bland medelålders män finns rum för förbättring inom detta område. I och med den nya sjötrafiklagen har båtens befälhavare ett större ansvar än tidigare för att alla som är ombord på båten vid behov har på sig räddningsvästar. Föregå med gott exempel, använd räddningsväst och se till att dina nära och kära gör detsamma!”, uppmanar chef för servicehelheten Henri Wallenius.

Välj räddningsväst enligt användningsändamålet

Räddningsvästen hör till en båtförares viktigaste utrustning. Välj räddningsväst efter användningsändamål och kontrollera lämpligheten genom att prova den före köpet.

”Räddningsvästen räddar endast om den valts för rätt användningsändamål och personen har tagit på sig västen på rätt sätt och har den på sig då hen faller i vattnet. Man måste kontrollera att västen passar genom att prova den, och detta är särskilt viktigt när det gäller barn. Man ska också justera västen omsorgsfullt”, säger ledande sakkunnig Kimmo Patrakka.

Alla räddningsvästar och flytvästar som säljs i Finland ska uppfylla kraven i skyddsutrustningsdirektivet och vara CE-märkta. CE-märkningen betyder att produkten är testad och uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Läs mer om hur man väljer, använder och underhåller en räddningsväst samt om dess delar på Visa vattenmärket (Extern länk)-webbplatsen. 

Flytvästdagen uppmärksammas 29.5.2021. Dagens mål är att påminna om hur man rör sig på vattnet på ett säkert sätt och att kampanja för användning av flytväst. Läs mer om dagen på Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds Viisaasti vesillä (Extern länk)-webbplats.

Mer information:

Statistik över sjötrafikolyckor januari–december 2020  på Traficoms statistikwebbplats

Henri Wallenius, chef för servicehelheten, tfn 029 534 6471, henri.wallenius@traficom.fi

Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6450, kimmo.patrakka@traficom.fi

Pasi Kilpelä, specialsakkunnig, tfn 029 534 6053, pasi.kilpela@traficom.fi