Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom granskar effektivt radiotillstånd för fritidsbåtar och behörighetsbevis under midsommarveckan inom finskt vattenområde. Granskningarna utförs i samarbete med båtpolisen som samtidigt övervakar sjötrafiken i allmänhet.

Under midsommarveckan granskar Traficom effektivt radiotillstånd för fritidsbåtar och behörighetsbevis inom finskt vattenområde tillsammans med sjöpolisen. För innehav och användning av en radiosändare, t.ex. en maritim VHF-telefon eller radar, ombord på en fritidsbåt behövs ett radiotillstånd. Dessutom ska en person som använder en maritim VHF-telefon ha ett personligt behörighetsbevis för maritim radiokommunikation.

Maritim VHF-telefon hörs till sjöss även då det inte finns någon mobiltelefontäckning.

Båtförares viktigaste kontaktmedium till sjöss är en maritim VHF-radiotelefon. Utrustningens betydelse betonas särskilt i situationer som gäller säkerhet. En maritim VHF-radiotelefon möjliggör en direkt radiokontakt mellan en båt och en sjöräddningscentral eller mellan båtar också när mobilnätet saknar täckning. En maritim VHF-radiotelefon är en frivillig utrustning för en fritidsbåtförare men ombord på de flesta fartyg i yrkestrafik är den obligatorisk.

Radiotillståndet och behörighetsbeviset ska på begäran uppvisas för en representant för myndigheterna.

Information om båtförarnas radiotillstånd och behörighetsexamina (Extern länk)

Ytterligare information

Jukka Pihonen, radioinspektionsexpert, tfn 0295 390 628, jukka.pihonen@traficom.fi

Ari Caselius, överinspektör, tfn 0295 390 437, ari.caselius@traficom.fi

Inforuta

För innehav och användning av en maritim VHF-telefon och andra sändare som fungerar på radiofrekvenser för sjöfart behövs ett tillstånd för fartygsradio. Användningen av maritima VHF-kanaler för radiokommunikation förutsätter också ett personligt behörighetsbevis för maritim radiokommunikation. 

Behörighetsbeviset som är avsett för båtförare heter Kusttrafikcertifikat (SRC). Dessutom finns det andra behörighetscertifikat för maritim radiokommunikation som ger större rättigheter att använda radiofrekvenser och -anläggningar för sjöfart.

En maritim VHF-radiotelefon kan skaffas före tillståndet eller behörighetsbeviset. Certifikaten behöver inte visas försäljaren vid köpet. Tillståndet för fartygsradio kan ansökas om enligt egen tidtabell och man kan få det direkt till sin mobil. Tillståndet beviljas dock först då behörighetscertifikatet har erhållits eller då anteckning om den godkända behörighetsexamen har införts i Traficoms register.