Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Många människor beger sig ut på vattnen för att njuta av Finlands sommar och festen mitt i sommaren. För att båtanvändningen ska förlöpa säkert, ligger ansvaret för aktiviteterna på en enda person i båten, det vill säga befälhavaren. Men vad allt ansvarar befälhavaren för? Gå igenom chefens viktigaste ansvar och lägg samtidigt väjningsreglerna på minnet.

I sjötrafiklagen, som trädde i kraft förra sommaren, klargjordes ansvaret för båtens befälhavare. Befälhavaren ansvarar bland annat för framförandet av vattenfarkosten, säkerheten och utrustningen i den samt utrustningens användning.

”Båtens befälhavare kan vara vem som helst i båten som har tillräcklig ålder, förmåga och skicklighet i att använda båten, samt attityden hos en ansvarsfull båtägare”, säger Kimmo Patrakka, ledande sakkunnig hos Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Båtens befälhavare är också den som ger råd till de övriga i båten om hur man agerar säkert i en båt: till exempel måste flytvästar eller andra flytdräkter bäras eller vara lättillgängliga.

”Ge dig ut i båt enbart om du är nykter, ta på dig flytväst och se till att dina närmaste gör detsamma. En olycka kan inträffa var som helst, och väderförhållandena kan också förändras snabbt. Toppsäsongen för båtolyckor i vårt land har traditionellt varit juli, och användning av flytväst är ett av de mest effektiva sätten att förhindra drunkningsdöd”, betonar Patrakka.

Lägg väjningsreglerna på minnet

Den ökade båttrafiken gör att det också finns fler nya utövare på vattnen. För att trafik och möten ska ske så säkert som möjligt ska befälhavaren på varje båt känna till väjningsreglerna väl och följa dem noggrant. Detta gäller särskilt i trånga farledsområden, där det förutom fritidsbåtar finns rikligt med handelsfartyg.

”För att förflyttning på vattnen ska kunna ske säkert så här på tröskeln till båtsäsongen, måste varje befälhavare känna till väjningsreglerna väl. Sett från bryggan på handelsfartygen är det särskilt viktigt att hålla tillräckliga avstånd. Handelsfartyg rör sig längs noggrant markerade rutter i trånga farledsområden som är rika på grynnor, och har på grund av sitt stora djupgående och sina långsamma manöveregenskaper knappast någon chans att väja för snabbrörliga fritidsbåtar”, säger Samu Koski, chef för Fintraffics VTS-central i Finska viken.

Gå igenom väjningsreglerna för motorbåtar:


Ska du påbörja omkörning av en annan motorbåt? Omkörning kan utföras på den sida du anser vara säkrast. På vattnen gäller inte landsvägarnas sätt att köra om till vänster. Den som kör om bör ta hänsyn till effekterna på den andra båten av de vågor som orsakas. Ofta måste den omkörda båten ändra sin kurs så att båten möter vågorna från den omkörande båten framifrån. Vågor från sidan kan göra att båten gungar våldsamt.

Kommer du att möta en annan motorbåt? När två motorbåtar närmar sig varandra i motsatta riktningar ska båda väja åt höger. I allmänhet är det bra att förflytta sig längs högra sidan av farleden. Då möter man mötande fartyg smidigt och säkert.

När motorbåtars kurser korsas, är den som kommer från vänster skyldig att väja. På vattnen handlar man alltså på samma sätt som i vägtrafiken. Om möjligt ska den som kommer från vänster väja akter om båten som kommer från höger. Väjning kan exempelvis ske genom att ändra båtens hastighet och kurs.

Möter du som motorbåtsanvändare en segelbåt? Motorbåten ska väja för segelbåten oavsett vilken riktning motorbåten närmar sig från. En motordriven segelbåt betraktas som motorbåt, och har inte några särskilda rättigheter gentemot andra båtar.

Kom också ihåg dessa regler:


Segelbåtars väjning. Segelbåtar väjer för varandra beroende på vinden. Om vinden kommer från samma sida, väjer den på vindsidan. Om vinden kommer från olika sidor, väjer den som har vinden från vänstra sidan.

Möte mellan fartyg och båt i en trång farled. Båten, även en segelbåt, ska väja för fartyget, vars säkra gång begränsas av dess stora djupgående. En båtanvändare bör alltid undvika mötessituationer med fartyg där marginalerna är små. Fartyget kan inte nödvändigtvis utföra snabba väjningsrörelser eller hastighetsändringar, vilket lätt kan leda till allvarliga farosituationer.

Har du fingertoppskänsla för radiokommunikation på vattnen?


För att lagligt använda sjöradiofrekvenser för kommunikation ska användare av fritidsbåtar ha ett adekvat personligt kompetensbevis för sjöradiotrafik och radiotillstånd för fartyg. För att få radiotillstånd måste radiokompetensen vara i ordning. Genom genomförande av kompetensexamen, dvs. VHF-radioexamen för kusttrafikcertifikat (SRC), får man ett kompetensbevis för användning av VHF-radiostation.

”Vi rekommenderar alla att anskaffa en maritim VHF-radiotelefon som säkerhetsanordning i båten. Den möjliggör direkt radioförbindelse mellan båten och sjöräddningscentralen eller mellan båtar, även när det inte finns någon täckning på mobilnätet. Ett verkligt behov av en VHF-radiotelefon kan uppstå oväntat, eftersom vädret kan förändras snabbt på vattnen. Dessutom är VHF gjord för att klara mycket krävande förhållanden till sjöss”, säger Ari Caselius, Traficoms radionätspecialist.

Minneslista för arrangör av seglingstävling


Sommaren är också en hektisk tid för seglingstävlingar. Tävlingarna förläggs ofta både nära farleder för handelssjöfart och grunda farleder, i livligt trafikerade farleder. Att havs- och vattentrafiken flyter smidigt och förflyttning utförs på ett säkert sätt övervakas av Fintraffics VTS-centraler, som det alltid är viktigt att informera om seglingstävlingar.

Informera därför alltid om en seglingstävling minst två veckor i förväg med detta (Extern länk) formulär.

Mer information

Transport- och kommunikationsverket Traficom

ledande sakkunnig Kimmo Patrakka, kimmo.patrakka(at)traficom.fi, tel. 029 534 6450
radionätspecialist Ari Caselius, ari.caselius(at)traficom.fi, tel. 029 5390 437

Gör dig förtrogen med sjötrafiklagen som trädde i kraft 1.6.2020 (Extern länk)

Fintraffic

chef för sjötrafikcentral Samu Koski, samu.koski(at)fintraffic.fi, tfn 050 441 1376

Varningar till båtanvändare (Extern länk)