Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Begäran om utlåtande: Godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om utkastet till föreskriften Godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer. Målet är att den ändrade föreskriften ska träda i kraft början av 2024.

Föreskriften uppdateras för att motsvara ändringarna i lagen om transportservice (320/2017) och genom att onödiga punkter tas bort. Föreskriften skulle precisera på vilket sätt läkarens rättigheter inte får vara begränsade för att en person ska kunna godkännas som järnvägsläkare eller sjömansläkare. Dessutom skulle föreskriften precisera att kompetensen för den som ansöker om godkännande kan påvisas genom att genomgå en grundkurs som Traficom godkänt.

Punkterna om upprätthållande av kompetens och förnyande av godkännande skulle preciseras så att föreskriften preciserar den repetitionsutbildning som krävs under giltighetstiden för godkännandet samt de årliga minimimängderna för bedömning av lämplighet eller psykologiska personbedömningar. Traficom skulle enligt övervägande kunna förnya godkännandet, även om minimivillkoren inte hade uppfyllts under granskningsperioden.

I föreskriften skulle läggas till en punkt enligt vilken innehavaren av godkännandet måste underrätta Traficom om begränsningen av läkarens eller psykologens rättigheter eller om andra ändringar som påverkar godkännandet.

Utlåtanden begärs senast 20.12.2023. 

Ytterligare information

Jari Latvala, ledande sakkunnig, e-postadress jari.latvala(at)traficom.fi, tfn 029 534 7004
Suvi Pajuaho, specialsakkunnig, e-postadress suvi.pajuaho(at)traficom.fi, tfn 029 534 5332
Elo Ruutu, specialsakkunnig, e-postadress elo.ruutu(at)traficom.fi, tfn 029 534 5305
Elina Saukkoriipi, jurist, e-postadress elina.saukkoriipi(at)traficom.fi, tfn 029 534 5468