Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Begäran om utlåtanden om uppgifter som ska lämnas om jämförelsepriser för alternativa bränslen

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat ett utkast till föreskriften Uppgifter som ska lämnas om jämförelsepriser för alternativa bränslen. Utlåtanden om föreskriftsutkastet ska lämnas in senast den 17 maj 2024.

Föreskriften har uppdaterats med anledning av ändringar i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

Föreskriftsprojektet genomför för sin del koncernstrategin inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. AFIR-förordningen är en del av kommissionens 55 %-paket.

Föreskriftens tidtabell beror på tidtabellen för EU:s förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel. Syftet är att föreskriften sätts i kraft samtidigt som den nya lagen träder i kraft. Den preliminära tidtabellen är augusti 2024.

Ytterligare information:

Aki Tilli, ledande sakkunnig, aki.tilli@traficom.fi, tfn 029 534 6427

Emma Thomasén, jurist, emma.thomasen@traficom.fi, tfn 029 534 7367