Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bitmätaren.fi är Transport- och kommunikationsverket Traficoms nya tjänst för mätning av hastigheten och kvaliteten på internetanslutningar. Tjänsten är avsedd för alla internetanvändare. Tjänsten anger förutom mätresultaten även en uppskattning av hur bra den uppmätta anslutningen motsvarar användarens behov. Syftet med tjänsten Bitmätaren.fi är att öka förståelse för hur bredbandet fungerar. Traficoms syfte är att följa upp och främja tillgången till tillräckliga internetanslutningar i Finland.

"Vårt syfte har varit att utveckla ett tillförlitligt och informativt verktyg för mätning av internetanslutningar vars resultat alla lätt kan förstå. Tjänsten anger även annat än bara tekniska nyckeltal", säger Joonas Orkola, chef för servicehelheten vid Traficom. Tjänsten Bitmätaren.fi erbjuder information om de olika egenskaperna för en internetanslutning och hjälper att bedöma hur väl den uppmätta hastigheten svarar på användarens behov. 

Tjänsten Bitmätaren.fi fungerar med en mobilapplikation som installeras i smarta enheter. Det är också möjligt att använda en webbläsarversion. I tjänsten har man genom tillgänglighet också beaktat de olika webbanvändarnas mångsidiga situationer och särskilda behov.

Bitmätaren.fi berättar hur tjänsterna fungerar på en internetanslutning

Många konsumenter tittar på filmer och serier via sin internetanslutning och därför behöver man större nedladdningshastigheter speciellt för skarpare bildkvalitet. Samtidigt ökar distansarbete och speciellt populariteten av videosamtal kontinuerligt, vilket skapar krav på internetanslutningen. 

Kraven på internetanslutningen till exempel mellan den dagliga webbsurfningen, skötseln av bankärenden och nätspelandet varierar avsevärt från varandra. Tjänsten Bitmätaren.fi ger sin uppskattning för alla dessa sätt att använda internet.

Förutom användningsfall påverkar antalet samtidiga enheter eller användare tjänsternas funktion avsevärt. Bitmätaren.fi ger ett vitsord över internetanslutningens allmänna lämplighet på basis av huruvida bredbandet lämpar sig för det ändamål som hushållet använder. 

Bitmätaren.fi med i att trygga konsumentens rättigheter

Tjänsten Bitmätaren.fi sörjer för sin del att trygga konsumentens rättigheter på kommunikationsmarknaden. Tjänsten kan till exempel bidra till att konsumenten fattar medvetna beslut. 

"Genom att erbjuda alla en lättanvänd mätningstjänst förstärker vi för vår del finländarnas möjligheter att bedöma kvaliteten på den tjänst de skaffat. Om kvaliteten på tjänsten inte motsvarar det som avtalats i avtalet har konsumenten en möjlighet att kräva avhjälpande åtgärder eller ersättning av operatören", betonar projektchef Essi Hytti som svarar för utvecklingen av tjänsten Bitmätaren.fi. 

Traficom följer upp mätningar och uppmuntrar alla att mäta sin egen internetanslutning

Tjänsten Bitmätaren.fi lanserades i maj och den har mottagits väl. Man har gjort närmare 760 000 enstaka mätningar och laddat ned mobilapplikationer över 11 000 gånger. 

Projektchef Essi Hytti uppmuntrar finländarna att bekanta sig med funktionen av sitt abonnemang och installera mobilapplikationen i sin intelligenta enhet. Det lönar sig att mäta anslutningen både hemma och utanför hemmet. Hittills har man gjort mätningar speciellt med webbläsarversionen och Wifi. 

Med hjälp av Bitmätaren.fi samlas in information om internetanslutningarnas kvalitet i Finland 

Traficom använder mätresultaten i sitt tillsyns- och uppföljningsarbete. Traficom kommer i fortsättningen också att publicera slutsatser om resultaten på ett mångsidigt sätt. "Vårt syfte är att främja tillgången till högklassiga internetanslutningar överallt där de behövs. Transparens i nätens funktion på olika områden och olika tider styr utvecklingen till rätt riktning. Då du använder tjänsten är du med att utveckla landets utmärkta nätförbindelser till ännu bättre", sammanfattar Orkola.

Bekanta dig med tjänsten Bitmätaren.fi och starta mätningen!

Ytterligare information

Essi Hytti, specialsakkunnig, tfn 029 539 0535, essi.hytti@traficom.fi

Joonas Orkola, chef för servicehelheten, tfn 029 539 0493, joonas.orkola@traficom.fi